Aktuellt

Paradigmskifte för informationshantering

19 maj 2020

I över 20 år har fastighetsbranschens affärsstödsystem sett ut på ungefär samma sätt. Olika specialistmoduler kring en fastighetsdatabas kopplat mot ett ekonomisystem och med dokumenten lagrade på filservern. Nu flyttas fokus från specialistsystemen som konstruerats för ett fåtal till affärsstödsliknande portaler för alla…

Portalen – En väg in för kunden och En väg ut för informationen

Tills nu har det stora dilemmat varit om man skulle välja de bästa specialistsystemen och tvingas till komplicerade integrationer mellan olika system med olika leverantörer eller om man skulle välja en leverantör med ett komplett Fastighets­system med alla moduler men där kanske flera av modulerna inte var marknadens bästa. Specialistsystemen var hur som helst huvudnumret.

Oavsett val blev resultatet ofta att man infört IT-stöd som kanske passade specialister medans sällananvändare ofta har haft det svårt att behärska hjälpmedlen och få fram önskad information. Många gånger har t ex en controller fått gå in i flera olika system med efterföljande egen förädling för att få fram den information som önskades.

Det som nu har hänt är att tekniken utvecklats. Integration mellan olika system sker via integrations­plattformar med standardiserade gränssnitt för informations­överföringar, t ex via Fi2. Samtidigt har det utvecklats mycket bra hjälpmedel för att hantera dokument och ärenden på ett kvalitetssäkrat sätt och tagits fram bra system för att ta fram och presentera styrmått och nyckeltal som utnyttjar de nya möjligheterna.

Äntligen finns det förutsättningar för att skapa systemlösningar som möjliggör för oss att hitta all information vi behöver på ett ställe och ge kunden en väg in till företaget för att få information, hantera ärenden, etc. Informationen kan dessutom kvalitetssäkras så att man säkert vet att den är korrekt och senast gällande. Lösningen är en kvalitetssäkrad informationshantering i kombination med en användar- och rollstyrd Portallösning som kan göras skalbar och dynamisk för att växa i takt med behoven.

Man kan säga att man flyttar fokus från att införa teknikstöd för specialister till att införa affärsstödsystem för alla.

Meta är just nu involverade i flera projekt där rutiner för kvalitetssäkrad informationshantering, införande av nya dokument- och ärendehanteringssystem samt införande av en ny portal­lösning är huvudnumren. Vi går en spännande framtid till mötes.