Hållbar fastighetsförvaltning

Meta hjälper kunder i offentlig och privat sektor att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att tillvarata de möjligheter som digitalisering erbjuder.

Effektivare arbetssätt, bättre arbetsmiljö, högre tillgänglighet, lägre energiförbrukning och minskat klimatavtryck är potentialen som ligger i digitala lösningar.

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för realisering av möjligheterna och ett bestående resultat som gör skillnad för vårt samhälle.

Hållbarhet är integrerad i alla våra kunduppdrag – i verksamhetsutveckling och förändringsarbete från strategisk till operativ nivå, utifrån ett helhetsperspektiv eller med fokus på detaljerna, med såväl teknik som människan i centrum.

Vi gillar att leva som vi lär och gör medvetna miljöval i vår egen verksamhet.