Om META

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling för serviceorganisationer och fastighetsbranschen.

Med Sverige som bas erbjuder Meta stöd vid verksamhetsutveckling och kvalitetssäkrad informationshantering till kunder i hela Skandinavien.

Meta arbetar med många av Sveriges och Skandinaviens ledande företag och organisationer i en rad komplexa förändringsprojekt som syftar till att förbättra verksamheten, både avseende verksamhetsutveckling och affärsstöd. Meta bistår kunder med strategiskt beslutsunderlag, genomlysning av processer och administrativa rutiner, och oberoende rådgivning i syfte att förbättra interna och externa affärsprocesser och informationsstrukturer.

Med verksamheten i fokus, hjälper Meta sina kunder att identifiera informationsbehoven och att effektivisera det dagliga arbetet.