Om META

Affärsstödsutveckling och informationshantering för serviceorganisationer & fastighetsbranschen.

Bra informationshantering väsentligt för digitalisering

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling för serviceorganisationer och fastighetsbranschen. Med Sverige som bas erbjuder Meta stöd vid verksamhetsutveckling och kvalitetssäkrad informationshantering till kunder i hela Skandinavien.

Verksamhetsutveckling och affärsstöd

Meta arbetar med många av Sveriges och Skandinaviens ledande företag och organisationer i en rad både mindre och komplexa förändringsprojekt som syftar till att förbättra verksamheten, både avseende verksamhetsutveckling och affärsstöd. Meta bistår kunder med strategiskt beslutsunderlag, genomlysning av processer och administrativa rutiner, och oberoende rådgivning i syfte att förbättra interna och externa affärsprocesser och informationsstrukturer.

Vi...

  • är en oberoende konsult
  • bistår med strategiska beslutsunderlag
  • hjälper er att effektivisera era administrativa rutiner & interna processer
  • förbättrar er informationshantering

Med verksamheten i fokus, hjälper Meta sina kunder att identifiera informationsbehoven och att effektivisera det dagliga arbetet.

Nedan kan du se en kortfilm om oss!