Tillsammans lyckas vi!

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling för serviceorganisationer och fastighetsbranschen.

Om oss

METAs mission

Vi ska bidra till hållbart samhällsbyggande genom att dela god kunskap och med engagemang hjälpa och inspirera andra att lyckas. Detta gör vi bland annat med hjälp av vår spetskompetens inom:

  • Verksamhetsutveckling

  • Förändringsledning

  • Affärsstödsutveckling

  • Informationshantering


Affärsstödsutveckling - oberoende konsult

Är du fastighetsförvaltare, lokalförsörjare eller i en serviceorganisation? Utifrån en strategisk inriktning och som helt oberoende konsulter kan vi hjälpa er som projektledare, specialist och rådgivare. Vi har gedigen erfarenhet av vad som fungerar och det senaste av vad marknaden kan erbjuda. Vi erbjuder handfast vägledning och verktyg för att:

  • effektivisera processer och administrativa rutiner

  • förbättra interna och externa affärsprocesser

  • identifiera era informationsbehov

  • effektivisera det dagliga arbetet

  • bistå med strategiska beslutsunderlag

  • .. och mycket annat

Varmt välkommen till Meta!

Inspiration

Bra informationshantering väsentligt för digitalisering

Under de senaste 30 åren har IT-system implementerats för att effektivisera verksamhet, hålla information och underlätta det dagliga arbetet. Det är affärssystem, ekonomisystem, fastighetssystem, ritningssystem, CRM-system, dokumenthanteringssystem, ärendehanteringssystem och så vidare och så vidare.

Tjänster

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta kan både erbjuda strategisk rådgivning, genomföra förstudier och behovsanalyser, samt projektleda såväl mindre som större förändringsprojekt med fokus på verksamhetsutveckling och informationshantering.

Erbjudande

Kundernas förväntningar och medarbetarnas ambitioner driver informationsbehovet

Informationshantering på ett funktionellt sätt kan vara komplicerat. Möjligheterna med effektiv informationshantering är oändliga. Metas kunskap och erfarenhet av affärssystem och informationsstrukturer kombinerat med spänstiga utmaningar från våra kunder öppnar för nya flexibla lösningar med lång livslängd och kort återbetalningstid.