Metas systemkartläggning

Uppdaterad release oktober 2023

Samlad erfarenhet inom affärstöds- och verksamhetsutveckling


Bakgrund till kartläggningen


I vårt arbete som konsulter för affärstöds- och verksamhetsutveckling har vi samlat på oss erfarenhet och kunskap kring systemstöd under många år. Vid arbete med digitaliseringsplaner, processutveckling och/eller planer för obrutet informationsflöde identifieras behov som många gånger leder till utökat eller nytt systemstöd. Vi möts ofta av frågor kring vilka system som finns på marknaden, vad som är bäst lämpat för just mitt företag samt vad dessa system kan uppfylla?

I och med dessa frågor vill vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet i en systemkartläggning, här visas vår version. 


Läs mer om bakgrunden >>

Syfte, urval och metodik

Kartläggningens syfte är att visa vad som finns att tillgå på marknaden inom fastighetssystem samt hur dessa system kan stödja de processer som behöver hanteras inom ett fastighetsbolag. Den är gjord utifrån urvalet att systemen som finns med är fastighetssystem i traditionell bemärkelse, vilka verkar på den svenska marknaden. Vi har i bedömningen av system valt att utgå från fastighetsfloran hos systemleverantören.

Kartläggningen speglar Metas samlade erfarenheter av system. Vi vill med kartläggningen vara med och bidra samt påverka det vi brinner för, dvs visionen om en fullt digitaliserad och datadriven vardag där vi tror på beställarens kraft och leverantörens förmåga för att tillsammans åstadkomma magi.

Läs mer om syfte, urval och metodik >>


Värdering

Värderingen är satt utifrån intentionen att dela med oss av vår uppfattning av funktionaliteten för de olika systemen och där vi visar hur väl de stödjer respektive process. Skalan är från 0-3.

0 – Nej/finns inte

1 – Grundläggande/finns (basalt stöd)
2 – Avancerad/finns väl utvecklad (processflöde, automatik)
3 – Framtidssäkrad/utmanar normer (automatiserat, ML/AI, tar bort manuell hantering)

Läs mer om värderingen >>

Definitioner processer

Här hittar du övergripande beskrivning av processer respektive egenskaper som visas i processhuset.

Läs mer om definitioner >>

Översikt systemkartläggning samt processhus systemleverantörer

Klicka på blåa rutan nedan för att komma till översiktsbilden. Under översikten kan du sedan klicka vidare och välja systemleverantör för att se respektive systemleverantörs funktionalitet och hur väl de stödjer processerna i de generiska processhuset. Detta visualiseras i form av ett generiskt processhus per systemleverantör där processfiskarna färgats utifrån hur väl de stödjer respektive process. 


Se översikt systemkartläggning


Har du frågor om kartläggningen är du varmt välkommen att höra av dig till info@metafa.se

Samlad erfarenhet inom affärstöds- och verksamhetsutveckling