Bakgrund till systemkartläggningen

Tanken om att genomföra en kartläggning där vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet har funnits länge, i våras tog vi beslutet att nu kör vi!


Bakgrund

Digitalisering, processer och obrutet informationsflöde är frågor som det både skrivs och pratas mycket om just nu. I arbetet med digitaliseringsplaner, processutveckling eller planer för obrutet informationsflöde kommer många gånger behovet av utökat eller nytt systemstöd upp som en viktig aspekt i utvecklingen. Ett av alla system som behövs för att uppfylla de funktioner som erfordras i ett fastighetsbolag är fastighetssystemet, detta system är många gånger navet i systemfloran. Marknaden för fastighetssystem har likt digitaliseringen i övriga samhället utvecklats starkt de senaste åren och den pågår fortfarande för fullt.

Meta har under flera år samlat på sig erfarenhet och kunskap kring olika systemstöd och utvecklingen kring dessa samt dokumenterat detta för internt bruk. Efter att vi i dialog med våra kunder ofta fått frågan om hur marknaden ser ut har vi sett behov av att visualisera de kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss. Tanken på att göra en systemkartläggning baserad på våra erfarenheter för just fastighetssystemen växte i och med detta fram. I april 2021 tog Meta beslutet att genomföra denna kartläggning där vi vill dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper i form av kartläggningens resultat. Arbete med att utveckla, sammanställa och kalibrera resultatet har därefter pågått och i september 2021 stod kartläggningen klar. Hur vi gått till väga och resultatet från kartläggningen finns att läsa mer om här på vår hemsida.