Tjänster

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta kan både erbjuda strategisk rådgivning, genomföra förstudier och behovsanalyser, samt för kundernas räkning projektleda större komplexa förändringsprojekt med fokus på verksamhetsutveckling och informationshantering.

Meta erbjuder bland annat tjänster för:

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling

 • Tjänster

  Digitalisering och informationshantering