Tjänster

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta kan både erbjuda strategisk rådgivning, genomföra förstudier och behovsanalyser, samt projektleda såväl mindre som större förändringsprojekt med fokus på verksamhetsutveckling och informationshantering.

Meta erbjuder bland annat tjänster för:

  • Portaler, dokument och ritningar
  • Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader
  • Anskaffning och införande av system
  • Verksamhetsdriven processutveckling
  • Digitalisering och informationshantering

Läs mer om våra olika tjänster här nedan, varmt välkommen!