Medarbetare

Konsulter med bred och djup kunskap som hjälper kunderna att identifiera informationsbehoven och att effektivisera det dagliga arbetet.

Metas konsulter har olika bakgrund, utbildning, ålder och intressen

Från fastighetsförvaltning, teknisk fastighetsdrift och controlling till projektledning. Gemensamt är att de har en stor erfarenhet från att driva komplexa förändringsprojekt, antingen som konsult eller i en operativ roll.

Metas konsulter har olika bakgrund, utbildning, ålder och intressen. Från fastighetsförvaltning, teknisk fastighetsdrift och controlling till projektledning. Gemensamt är att de har en stor erfarenhet från att driva komplexa förändringsprojekt, antingen som konsult eller i en operativ roll.

En bred och varierad kunskapsbas ökar förståelsen för kundernas verklighet och omvärld, och möjliggör ett starkt konsultteam utifrån kundens förutsättningar. Analytisk kompetens och strategisk förmåga i kombination med engagemang och kreativitet borgar för framgångsrika förändringsprojekt.

Våra kunder ser ofta att våra konsulter är med i den interna styrgruppen och tar ett helhetsansvar för leveransen. Därför tar Metas konsulter både en strategisk och operativ roll som rådgivare och projektledare för att kvalitetssäkra hela processen.


Rikard Lindberg

VD

Stadsbo efter att huset och tillvaron i Hässelby sedan 25 år tillbaka bytts mot lägenhet i centrala Sundbyberg. Omställningen pågår och förstärks i omvälvande pandemitider från hektiskt privat schema med ständiga aktiviteter till mer egen tid och något lugnare aktiviteter med frun i närområdet och huset från förra sekelskiftet i Stockholms skärgård. Fortsatt engagemang i de tre sönernas utveckling och i den egna tennisen är andra glädjeämnen mellan resorna till när och fjärran.

Rikard född 1968, kom till Meta 1999 och tillträdde som vd 2006, han är Metas huvudägare. I botten är Rikard civilingenjör från Lantmäterilinjen på KTH med inriktningen fastighetsekonomi och –förvaltning. Han gillar när det är mycket på gång och att utmana, driva och förbättra. Du träffar honom i många av Metas uppdrag där han brinner för kundens förflyttning och medarbetarnas utveckling.

Jonas Säther

Partner

Förändringsprojekt med fokus på affärsstöd, informationshantering, processer, ordning och reda är något jag brinner för. I en omvärld som ställer alltmer ökande krav på att hantera, tillgängliggöra och strukturera rätt information till ett för användaren anpassat sätt finns stor potential att utveckla och förbättra verksamheten.

Jag började på Meta 1999 och sedan dess jobbat i ett stort antal förändringsprojekt, till stor del inom förvaltning, drift och ekonomi. Särskild fördjupning ligger inom området anskaffning och införande av system, från förstudie med behovsanalys till kravställning, upphandling och systeminförandeprojekt.

Utbildning från IHM Business School med inriktning på ekonomi samt RMI Berghs.

Boende i Bromma med fru och två bonusbarn. På fritiden läggs en del tid på tennisspel och lite golf då och då.

 

Lars Lidén

Partner

Lars har lång och bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen genom sin bakgrund som utvecklingschef, chef för projektenheten och hållbarhetschef på Specialfastigheter Sverige AB samt konsult på AB Jacobson&Widmark (WSP). Lars har även arbetat internationellt, bl a med kvalitetsfrågor i större projekt i mellanöstern.

Lars har under många år intresserat sig för sektorns utveckling och deltagit aktivt i ett antal olika samverkansorganisationer och samverkansprojekt. Han har varit drivande inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare samt initiativtagare till ”BIM i staten”. BIM-frågorna ligger Lars varmt om hjärtat och han är också aktiv i BIM Alliance.

På Meta arbetar Lars med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och projekt men även med verksamhetsutvecklingsprojekt där hans breda erfarenhet från fastighetssidan kommer väl till pass.

Lars är civilingenjör från KTH med inriktning väg- och vatten. Han är född 1960 och bor i Enebyberg. Fritiden ägnas helst åt idrott i olika former, helst skidåkning både utför och på längden men också skridskor, löpning och golf.

Läs mer
Lena Lindberg

Ekonomi och administration

Lena Lindberg

Ekonomi och administration

Lena Lindberg

Ekonomi och administration

Lena har varit med i METAs gemenskap sedan 1999 men började som Administratör först hösten 2010. Lena är METAs spindel i nätet. Hon sköter ekonomiska frågor, kundärenden, administration och våra lokaler. Lena vänder Ni Er till om Ni har ärenden som rör t.ex. fakturor eller leverantörer.

Anna Bengtsson

På META arbetar Anna med projekt- och förändringsledning. Exempel på uppdrag är:


- Upphandling och införande av gemensam plattform för centralisering av alla fysiska passersystem  inom en större koncern utspridd över Norden.
- Projektledning av upphandling införande av journalhanteringssystem för Stockholms stads            elevhälsa.
- Utveckling av koncept för kostnadsbesparing och kravefterlevnad för fysisk säkerhet. Även     införande av konceptet på flera orter.
- Genomförande av upphandling, utveckling och införande av systemstöd för hantering av ny hyresfördelningsmodell hos bostadsbolaget AB Gavlegårdarna.
- Utredning av användning av IT-system på ett av distrikten på Uppsalahem AB. Projektet syftade till att utreda hur väl IT-systemen stöder rutiner och yrkesroller.


Anna har tidigare arbetat på Blekinge Tekniska Högskola som studierektor och programansvarig vilket inneburit kortsiktig såväl som långsiktig resursplanering, strategisk planering av kurser och grundutbildningsprogram, samt aktiv marknadsföring.

Anna har varit anställd på META från 2007. Fritiden ägnas till stor del åt att underhålla stugan i Ockelbos skogar.

Johanna Norlin

Johanna har erfarenhet av fastighetsbranschen genom sin bakgrund som handläggare, projektledare och verksamhetschef på ett stort fastighetsföretag. Med sin bakgrund har Johanna lätt att se helheten i verksamheter och ta hänsyn till de viktiga framgångsfaktorerna, stora som små.

Johanna är arbetar som konsult på Meta sedan september 2012. Johanna har tidigare arbetat på HSB Stockholm och där haft olika tjänster, från handläggare till projektledare och verksamhetschef. Erfarenheten från flera olika tjänster inom en stor aktör i fastighetsbranchen ger en förståelse för helheten. I rollen som projektledare är Johanna driven, lyhörd och har alltid målet i fokus. Chefsrollen gav Johanna ytterligare erfarenhet av att arbeta med olika människor och inse hur viktigt det är att alla inom ett projekt har förståelse för och arbetar mot samma mål.

Johanna har studerat till civilingenjör på KTH med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi. Johanna är född 1981 och bor tillsammans med sin make och barn i Kälvesta. Fritiden ägnas åt familjen, huset och att drömma om att få öva upp det mindre bra golfspelandet till en hygglig nivå för att äntligen kunna slå maken.

Patrik Larsson

Partner

Med sin erfarenhet från teknisk fastighetsförvaltning, informationshantering och IT inom fastigheter och industri har Patrik en bred erfarenhet.

Med sitt ursprung från fastighetsteknisk förvaltning har Patrik goda kunskaper om drift och optimering av kommersiella fastigheter. Bl a har Patrik utfört energioptimeringar, teknisk dokumentation och utredningar.

Patrik har även mångårig erfarenhet av försäljning och implementering av 3D-CAD, PDM, teknisk dokumenthantering och ärendehantering för industri och förvaltning. Patrik har också erfarenhet av bl a reverse engineering, BIM och projektledning.

Patrik kommer närmast från egen verksamhet där han producerat instruktioner och utbildningar för företag inom industri, medicinteknik och fastighetsförvaltning.

Patrik har studerat vid KTH med fokus på energi och förvaltning samt marknadsekonomi vid IHM Business School. Fritiden ägnas mestadels åt familj och vänner men också matlagning, hus och hem.

Mirelle Suatan

Mirelle började på Meta i februari 2017 och kommer från Telecombranschen. Där har hon arbetat med processutveckling och förändringsarbete i många olika roller där tonvikten har legat på förbättring av arbetssätt, kravställan på stödsystem och dokumentation. Genom sina ledar- och chefsroller har Mirelle också fått mer insikt i hur man hjälper människor genom förändringar och vad som gör ett projekt lyckat.

Mirelle är strukturerad, lyhörd och har förmågan att se saker i ett större sammanhang.

Mirelle är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring och har även läst en diplomkurs i Fastighetsförvaltning.

Mirelle bor på Lidingö med sin man och sina barn i en 100-årig villa. På fritiden kan det bli en segeltur i skärgården med familjen och kanske en tripp till Italien för att njuta av god mat och varma bad.

Therese Lund

Koordinator

Therese drivs av att vinna förtroende och att få nöjda kunder och medarbetare.

På Meta är Therese spindeln i nätet som koordinerar allt från interna utvecklingsuppgifter/-projekt till event och kundaktiviteter. Att assistera och vara en hjälpande hand på kontoret är en självklarhet.

Tidigare har Therese jobbat på Kicks med olika befattningar såsom etablering, säljare och butikschef.

Therese bor med sin man och sina två flickor i Skälby. Fritiden ägnas åt barnens fotboll och promenader med hunden. Therese tar gärna en tur till gymmet när tid finns.

Daniel Blom

Daniel är utbildad Fastighetsekonom på Lantmäterilinjen KTH och har arbetat med fastighetsfrågor inom stora offentliga organisationer.

Daniel började på Meta i augusti 2017. Innan dess arbetade han i sju år som Fastighetsdirektör på Kriminalvården. I Kriminalvården har mycket fokus legat på att utveckla arbetet med att vara en professionell beställarorganisation och kravställare. 2014-2015 arbetade Daniel med att i den stora omorganisation som genomfördes ta fram och implementera en ny fastighetsorganisation som bättre kunde stödja verksamhetens kärnprocesser.

När Daniel 1994 började på Stockholms läns landsting hade sjukvården en svag beställarorganisation för fastighetsfrågor. För att kunna säkerställa att vårdens och forskningens specifika krav skulle säkerställas arbetade Daniel mycket med att utveckla lokalförsörjningsprocessen och implementera styrning och kontroll för att säkerställa effektiv drift och möjlighet till framtida förändringar. Som Fastighetschef på Södersjukhuset 2000-2006 och på Karolinska Universitetssjukhuset 2006-2010 har dessa frågor varit i fokus tillsammans med sjukhusens långsiktiga och strategiska lokalplanering.

Mer personligt:

Boende på Ekerö tillsammans med fru och två döttrar, en tredje är utflyttad. Fritiden ägnas åt resor med familjen , att vara fotbollstränare för Ekerö IK F-05 och egna aktiviteter som fotboll, innebandy och skidåkning. 


 


Jonathan Lindberg

Jonathan älskar när uppgifter fullföljs och genomförs på ett strukturerat, planerat och metodiskt sätt.

Jonathan tar för närvarande en paus från studierna på KTH för att jobba och skaffa nya erfarenheter inom bland annat yrkeslivet. På META arbetar Jonathan i en mer operativ roll inom projekt för att hjälpa kund när de behöver personal som jobbar mer hands-on. Det innebär att kommunikationen med resten av META kollegorna är vital för att få fram bästa möjliga resultat i uppdragen.

Tidigare har Jonathan mestadels studerat, dels i Sverige men även ett år i USA. Jonathan har även arbetat som tennistränare för vuxna och barn.

Jonathan är bosatt i Vällingby. Fritiden ägnas mycket till baseboll på nationell nivå, tennis samt golf. Att tävla är en självklarhet oberoende av område, den egenskapen lyser även igenom i yrkeslivet.

Jimmy Strandhav

Jimmy började på Meta i april 2018 och har en lång bakgrund från telekombranschen. Där kommer han närmast från rollen som tekniskt affärsstöd där han arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling samt avtalsförhandling.

Jimmy är drivande, lösningsorienterad och en IT-entusiast som tar sig an komplexa problem med glädje.

Med bakgrund i tekniskt orienterade tjänster i bagaget och affärsstödstänk så har Jimmy en bred kompetens som kommer väl till hands i olika slags projekt.

 Jimmy bor i södra Stockholm med fru och deras två barn. Fritiden spenderas gärna med familjen, bågskytte och med att utveckla sina kulinariska färdigheter.

Amir Nordenving

Amir började på Meta i september 2018 efter många år som egen företagare inom fastighetsutveckling och bygg. Förutom lång erfarenhet inom fastighetsbranschen har han även arbetat med verksamhetsutveckling och organisationer i förändring, såväl på strategisk nivå i styrelseuppdrag som i rollen av operativ projektledare. Amir har även en master i ekonomi från Stockholms universitet och St. Thomas University i Miami.

Driven av nyfikenhet och kreativitet och med en stark analytisk förmåga ser Amir förändring och problemlösning som spännande, positiva utmaningar. Att resultatinriktat och prestigelöst kunna se hur detaljerna utgör helheten är grunden i Amirs projektledning.

När inte byggnadskonstruktioner eller verksamhetsutveckling upptar Amirs tankar umgås han gärna med familjen eller utmanar i någon bollidrott. Uppväxten i Umeå bidrar kanske till att avkoppling helst sker i naturen i form av jakt, fiske eller möjligtvis en skogspromenad. 

Björn Schenholm Ristborg

Björn har jobbat inom fastighetsbranschen i drygt 10 år i flera olika roller, från förvaltare till fastighets- och affärsutvecklingschef och har tidigare drivit egen verksamhet inom såväl bygg som konsult.

Han har ett förflutet från Ikea och även en kort tid inom kemiindustrin.

Under universitetsstudierna på Stockholms Universitet läste Björn på  Förvaltningshögskolan med inriktning på nationalekonomi och statistik.

Björn har ett kreativt sinne och förmågan att vända på tankebanor för att hitta alternativa lösningar. Han är lyhörd för omgivningen och har ett starkt driv för att genomföra förändringar samt är resultatorienterad och uthållig.

Privat så har han familj med utflugna barn. Fritiden spenderas gärna på cykel ute i Europa tillsammans med frun. De har ett fritidshus som står under ständig förbättring vilket gör att övrig tid spenderas där.

Henrik Smidskog

Henrik har sedan början av 2000-talet jobbat med att digitalisera fastighetsbranschen med såväl webbaserade system, mobilitet och administrativa fastighetssystem. Henrik har drivit åtskilliga projekt och utbildat kring olika systemlösningar. Han har även under flera år ansvarat för försäljning av fastighetssystem som försäljningschef. På senare år har Henrik även varit verksam som ledare inom konsultbranschen med ansvar för kunder inom industrin med logistik och produktion där de stora globala affärssystemen som SAP varit i fokus.

Henrik är utbildad informationssystemvetare vid Växjö Universitet.

Som person är Henrik lugn, strukturerad och inlyssnande men under ytan finns en innovationsdriven entreprenör som brinner för att förändra, förbättra och förenkla.

Henrik är född 1975 och har tre barn som han gärna åker på skidsemestrar med. På fritiden tränar och coachar han en grupp framgångsrika ungdomar i friidrott i Västerås Friidrott med fokus på sprint och hopp.

Anndao Pilat

Anndao började på Meta april 2021 och har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2015.  Hon tidigare arbetat inom förvaltning i första hand mot bostäder. I tidigare roller har hon haft mycket fokus på att utveckla och förädla olika typer av hyresrätter runt om i Stockholm.

Anndao är utbildad fastighetsförvaltare och har kompletterat den utbildningen ytligare med olika fastighetsrelaterade kurser.

Som person är hon kreativ och nytänkande.

Anndao bor i Hornstull med sin sambo. Fritiden spenderas till största del i stallet där hon är i full gång med inridning av sin unghäst.

Henrik Björk

Henrik började på Meta i april 2021. Tidigare har Henrik arbetet som seniorkonsult/projektledare med att att driva och utveckla processer för fastighetsförvaltning utifrån ett hyresgästperspektiv.

Henrik har en examen i kommunikation och beteendevetenskap i botten och drivs av att utveckla och utvecklas tillsammans med kunderna. Han beskriver sig som strategisk, långsiktig och pragmatisk.

Åsa Sandström

Åsa började på Meta i augusti 2021. Hon har lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen, både inom förvaltning samt drift, från kommunal såväl som privat verksamhet och från operativt respektive strategiskt arbete i olika ledande befattningar.  

Med sin bakgrund har Åsa lätt att se helheten i verksamheter, hon brinner för samverkan och utveckling som leder till förbättring/förenkling. Att arbeta tillsammans och involvera fler är hennes melodi för att få till ett bra resultat med nöjda och engagerade medarbetare samt kunder.  

I arbetet är Åsa driven, engagerande, nyfiken, positiv samt ser vikten av att ha en gemensam målbild och tidplan för att samverkan och samarbete ska fungera som bäst.  

Åsa har de senaste åren arbetat på beställarsidan med framtagning av processer samt de verksamhetsförflyttningar dessa medför. Parallellt med processerna har arbete gjorts med nytt fastighetssystem, nytt ekonomisystem, fortsatt hög kundservicenivå, utveckling av långsiktig underhållsplanering och samverkan med kommun mm där all denna utveckling har beaktats och förenats i processarbetet. 

Åsa är utbildad fastighetsförvaltare i grunden, är född 1973 och bor i Vendelsömalm med sin fotbollsälskande familj. Fritiden ägnas åt familj och vänner, gärna på landstället i skärgården eller på barnens fotbollsmatcher. När det finns tid över läser hon gärna en bok, spelar padel, tar en promenad i skogen eller en tur i längdskidspåret. 

Sofia Narup

Sofia började på Meta i oktober 2021 och kommer närmast från AktivBo. Där har hon bland annat varit ansvarig för IT och produktion vilket inneburit både strategiskt och operativt arbete. Hon har även arbetat som projektledare och utbildningsansvarig samt varit medlem i AktivBos ledningsgrupp.

Sofia har en examen i Systemvetenskap. Hon är en relation och lösningsorienterad person som har lätt att se helheten i en verksamhet, har stor respekt och ser alltid till kundens och medarbetarnas bästa.

Personligen är det viktigt för Sofia att växa och utvecklas, att vara tacksam och engagerad. Största intresse är familjen, hälsa och idrott.

Rikard Lindberg

VD

Stadsbo efter att huset och tillvaron i Hässelby sedan 25 år tillbaka bytts mot lägenhet i centrala Sundbyberg. Omställningen pågår och förstärks i omvälvande pandemitider från hektiskt privat schema med ständiga aktiviteter till mer egen tid och något lugnare aktiviteter med frun i närområdet och huset från förra sekelskiftet i Stockholms skärgård. Fortsatt engagemang i de tre sönernas utveckling och i den egna tennisen är andra glädjeämnen mellan resorna till när och fjärran.

Rikard född 1968, kom till Meta 1999 och tillträdde som vd 2006, han är Metas huvudägare. I botten är Rikard civilingenjör från Lantmäterilinjen på KTH med inriktningen fastighetsekonomi och –förvaltning. Han gillar när det är mycket på gång och att utmana, driva och förbättra. Du träffar honom i många av Metas uppdrag där han brinner för kundens förflyttning och medarbetarnas utveckling.

Jonas Säther

Partner

Förändringsprojekt med fokus på affärsstöd, informationshantering, processer, ordning och reda är något jag brinner för. I en omvärld som ställer alltmer ökande krav på att hantera, tillgängliggöra och strukturera rätt information till ett för användaren anpassat sätt finns stor potential att utveckla och förbättra verksamheten.

Jag började på Meta 1999 och sedan dess jobbat i ett stort antal förändringsprojekt, till stor del inom förvaltning, drift och ekonomi. Särskild fördjupning ligger inom området anskaffning och införande av system, från förstudie med behovsanalys till kravställning, upphandling och systeminförandeprojekt.

Utbildning från IHM Business School med inriktning på ekonomi samt RMI Berghs.

Boende i Bromma med fru och två bonusbarn. På fritiden läggs en del tid på tennisspel och lite golf då och då.

 

Lars Lidén

Partner

Lars har lång och bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen genom sin bakgrund som utvecklingschef, chef för projektenheten och hållbarhetschef på Specialfastigheter Sverige AB samt konsult på AB Jacobson&Widmark (WSP). Lars har även arbetat internationellt, bl a med kvalitetsfrågor i större projekt i mellanöstern.

Lars har under många år intresserat sig för sektorns utveckling och deltagit aktivt i ett antal olika samverkansorganisationer och samverkansprojekt. Han har varit drivande inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare samt initiativtagare till ”BIM i staten”. BIM-frågorna ligger Lars varmt om hjärtat och han är också aktiv i BIM Alliance.

På Meta arbetar Lars med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och projekt men även med verksamhetsutvecklingsprojekt där hans breda erfarenhet från fastighetssidan kommer väl till pass.

Lars är civilingenjör från KTH med inriktning väg- och vatten. Han är född 1960 och bor i Enebyberg. Fritiden ägnas helst åt idrott i olika former, helst skidåkning både utför och på längden men också skridskor, löpning och golf.

Lena Lindberg

Ekonomi och administration

Lena har varit med i METAs gemenskap sedan 1999 men började som Administratör först hösten 2010. Lena är METAs spindel i nätet. Hon sköter ekonomiska frågor, kundärenden, administration och våra lokaler. Lena vänder Ni Er till om Ni har ärenden som rör t.ex. fakturor eller leverantörer.

Anna Bengtsson

På META arbetar Anna med projekt- och förändringsledning. Exempel på uppdrag är:


- Upphandling och införande av gemensam plattform för centralisering av alla fysiska passersystem  inom en större koncern utspridd över Norden.
- Projektledning av upphandling införande av journalhanteringssystem för Stockholms stads            elevhälsa.
- Utveckling av koncept för kostnadsbesparing och kravefterlevnad för fysisk säkerhet. Även     införande av konceptet på flera orter.
- Genomförande av upphandling, utveckling och införande av systemstöd för hantering av ny hyresfördelningsmodell hos bostadsbolaget AB Gavlegårdarna.
- Utredning av användning av IT-system på ett av distrikten på Uppsalahem AB. Projektet syftade till att utreda hur väl IT-systemen stöder rutiner och yrkesroller.


Anna har tidigare arbetat på Blekinge Tekniska Högskola som studierektor och programansvarig vilket inneburit kortsiktig såväl som långsiktig resursplanering, strategisk planering av kurser och grundutbildningsprogram, samt aktiv marknadsföring.

Anna har varit anställd på META från 2007. Fritiden ägnas till stor del åt att underhålla stugan i Ockelbos skogar.

Johanna Norlin

Johanna har erfarenhet av fastighetsbranschen genom sin bakgrund som handläggare, projektledare och verksamhetschef på ett stort fastighetsföretag. Med sin bakgrund har Johanna lätt att se helheten i verksamheter och ta hänsyn till de viktiga framgångsfaktorerna, stora som små.

Johanna är arbetar som konsult på Meta sedan september 2012. Johanna har tidigare arbetat på HSB Stockholm och där haft olika tjänster, från handläggare till projektledare och verksamhetschef. Erfarenheten från flera olika tjänster inom en stor aktör i fastighetsbranchen ger en förståelse för helheten. I rollen som projektledare är Johanna driven, lyhörd och har alltid målet i fokus. Chefsrollen gav Johanna ytterligare erfarenhet av att arbeta med olika människor och inse hur viktigt det är att alla inom ett projekt har förståelse för och arbetar mot samma mål.

Johanna har studerat till civilingenjör på KTH med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi. Johanna är född 1981 och bor tillsammans med sin make och barn i Kälvesta. Fritiden ägnas åt familjen, huset och att drömma om att få öva upp det mindre bra golfspelandet till en hygglig nivå för att äntligen kunna slå maken.

Patrik Larsson

Partner

Med sin erfarenhet från teknisk fastighetsförvaltning, informationshantering och IT inom fastigheter och industri har Patrik en bred erfarenhet.

Med sitt ursprung från fastighetsteknisk förvaltning har Patrik goda kunskaper om drift och optimering av kommersiella fastigheter. Bl a har Patrik utfört energioptimeringar, teknisk dokumentation och utredningar.

Patrik har även mångårig erfarenhet av försäljning och implementering av 3D-CAD, PDM, teknisk dokumenthantering och ärendehantering för industri och förvaltning. Patrik har också erfarenhet av bl a reverse engineering, BIM och projektledning.

Patrik kommer närmast från egen verksamhet där han producerat instruktioner och utbildningar för företag inom industri, medicinteknik och fastighetsförvaltning.

Patrik har studerat vid KTH med fokus på energi och förvaltning samt marknadsekonomi vid IHM Business School. Fritiden ägnas mestadels åt familj och vänner men också matlagning, hus och hem.

Mirelle Suatan

Mirelle började på Meta i februari 2017 och kommer från Telecombranschen. Där har hon arbetat med processutveckling och förändringsarbete i många olika roller där tonvikten har legat på förbättring av arbetssätt, kravställan på stödsystem och dokumentation. Genom sina ledar- och chefsroller har Mirelle också fått mer insikt i hur man hjälper människor genom förändringar och vad som gör ett projekt lyckat.

Mirelle är strukturerad, lyhörd och har förmågan att se saker i ett större sammanhang.

Mirelle är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring och har även läst en diplomkurs i Fastighetsförvaltning.

Mirelle bor på Lidingö med sin man och sina barn i en 100-årig villa. På fritiden kan det bli en segeltur i skärgården med familjen och kanske en tripp till Italien för att njuta av god mat och varma bad.

Therese Lund

Koordinator

Therese drivs av att vinna förtroende och att få nöjda kunder och medarbetare.

På Meta är Therese spindeln i nätet som koordinerar allt från interna utvecklingsuppgifter/-projekt till event och kundaktiviteter. Att assistera och vara en hjälpande hand på kontoret är en självklarhet.

Tidigare har Therese jobbat på Kicks med olika befattningar såsom etablering, säljare och butikschef.

Therese bor med sin man och sina två flickor i Skälby. Fritiden ägnas åt barnens fotboll och promenader med hunden. Therese tar gärna en tur till gymmet när tid finns.

Daniel Blom

Daniel är utbildad Fastighetsekonom på Lantmäterilinjen KTH och har arbetat med fastighetsfrågor inom stora offentliga organisationer.

Daniel började på Meta i augusti 2017. Innan dess arbetade han i sju år som Fastighetsdirektör på Kriminalvården. I Kriminalvården har mycket fokus legat på att utveckla arbetet med att vara en professionell beställarorganisation och kravställare. 2014-2015 arbetade Daniel med att i den stora omorganisation som genomfördes ta fram och implementera en ny fastighetsorganisation som bättre kunde stödja verksamhetens kärnprocesser.

När Daniel 1994 började på Stockholms läns landsting hade sjukvården en svag beställarorganisation för fastighetsfrågor. För att kunna säkerställa att vårdens och forskningens specifika krav skulle säkerställas arbetade Daniel mycket med att utveckla lokalförsörjningsprocessen och implementera styrning och kontroll för att säkerställa effektiv drift och möjlighet till framtida förändringar. Som Fastighetschef på Södersjukhuset 2000-2006 och på Karolinska Universitetssjukhuset 2006-2010 har dessa frågor varit i fokus tillsammans med sjukhusens långsiktiga och strategiska lokalplanering.

Mer personligt:

Boende på Ekerö tillsammans med fru och två döttrar, en tredje är utflyttad. Fritiden ägnas åt resor med familjen , att vara fotbollstränare för Ekerö IK F-05 och egna aktiviteter som fotboll, innebandy och skidåkning. 


 


Jonathan Lindberg

Jonathan älskar när uppgifter fullföljs och genomförs på ett strukturerat, planerat och metodiskt sätt.

Jonathan tar för närvarande en paus från studierna på KTH för att jobba och skaffa nya erfarenheter inom bland annat yrkeslivet. På META arbetar Jonathan i en mer operativ roll inom projekt för att hjälpa kund när de behöver personal som jobbar mer hands-on. Det innebär att kommunikationen med resten av META kollegorna är vital för att få fram bästa möjliga resultat i uppdragen.

Tidigare har Jonathan mestadels studerat, dels i Sverige men även ett år i USA. Jonathan har även arbetat som tennistränare för vuxna och barn.

Jonathan är bosatt i Vällingby. Fritiden ägnas mycket till baseboll på nationell nivå, tennis samt golf. Att tävla är en självklarhet oberoende av område, den egenskapen lyser även igenom i yrkeslivet.

Jimmy Strandhav

Jimmy började på Meta i april 2018 och har en lång bakgrund från telekombranschen. Där kommer han närmast från rollen som tekniskt affärsstöd där han arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling samt avtalsförhandling.

Jimmy är drivande, lösningsorienterad och en IT-entusiast som tar sig an komplexa problem med glädje.

Med bakgrund i tekniskt orienterade tjänster i bagaget och affärsstödstänk så har Jimmy en bred kompetens som kommer väl till hands i olika slags projekt.

 Jimmy bor i södra Stockholm med fru och deras två barn. Fritiden spenderas gärna med familjen, bågskytte och med att utveckla sina kulinariska färdigheter.

Amir Nordenving

Amir började på Meta i september 2018 efter många år som egen företagare inom fastighetsutveckling och bygg. Förutom lång erfarenhet inom fastighetsbranschen har han även arbetat med verksamhetsutveckling och organisationer i förändring, såväl på strategisk nivå i styrelseuppdrag som i rollen av operativ projektledare. Amir har även en master i ekonomi från Stockholms universitet och St. Thomas University i Miami.

Driven av nyfikenhet och kreativitet och med en stark analytisk förmåga ser Amir förändring och problemlösning som spännande, positiva utmaningar. Att resultatinriktat och prestigelöst kunna se hur detaljerna utgör helheten är grunden i Amirs projektledning.

När inte byggnadskonstruktioner eller verksamhetsutveckling upptar Amirs tankar umgås han gärna med familjen eller utmanar i någon bollidrott. Uppväxten i Umeå bidrar kanske till att avkoppling helst sker i naturen i form av jakt, fiske eller möjligtvis en skogspromenad. 

Björn Schenholm Ristborg

Björn har jobbat inom fastighetsbranschen i drygt 10 år i flera olika roller, från förvaltare till fastighets- och affärsutvecklingschef och har tidigare drivit egen verksamhet inom såväl bygg som konsult.

Han har ett förflutet från Ikea och även en kort tid inom kemiindustrin.

Under universitetsstudierna på Stockholms Universitet läste Björn på  Förvaltningshögskolan med inriktning på nationalekonomi och statistik.

Björn har ett kreativt sinne och förmågan att vända på tankebanor för att hitta alternativa lösningar. Han är lyhörd för omgivningen och har ett starkt driv för att genomföra förändringar samt är resultatorienterad och uthållig.

Privat så har han familj med utflugna barn. Fritiden spenderas gärna på cykel ute i Europa tillsammans med frun. De har ett fritidshus som står under ständig förbättring vilket gör att övrig tid spenderas där.

Henrik Smidskog

Henrik har sedan början av 2000-talet jobbat med att digitalisera fastighetsbranschen med såväl webbaserade system, mobilitet och administrativa fastighetssystem. Henrik har drivit åtskilliga projekt och utbildat kring olika systemlösningar. Han har även under flera år ansvarat för försäljning av fastighetssystem som försäljningschef. På senare år har Henrik även varit verksam som ledare inom konsultbranschen med ansvar för kunder inom industrin med logistik och produktion där de stora globala affärssystemen som SAP varit i fokus.

Henrik är utbildad informationssystemvetare vid Växjö Universitet.

Som person är Henrik lugn, strukturerad och inlyssnande men under ytan finns en innovationsdriven entreprenör som brinner för att förändra, förbättra och förenkla.

Henrik är född 1975 och har tre barn som han gärna åker på skidsemestrar med. På fritiden tränar och coachar han en grupp framgångsrika ungdomar i friidrott i Västerås Friidrott med fokus på sprint och hopp.

Anndao Pilat

Anndao började på Meta april 2021 och har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2015.  Hon tidigare arbetat inom förvaltning i första hand mot bostäder. I tidigare roller har hon haft mycket fokus på att utveckla och förädla olika typer av hyresrätter runt om i Stockholm.

Anndao är utbildad fastighetsförvaltare och har kompletterat den utbildningen ytligare med olika fastighetsrelaterade kurser.

Som person är hon kreativ och nytänkande.

Anndao bor i Hornstull med sin sambo. Fritiden spenderas till största del i stallet där hon är i full gång med inridning av sin unghäst.

Henrik Björk

Henrik började på Meta i april 2021. Tidigare har Henrik arbetet som seniorkonsult/projektledare med att att driva och utveckla processer för fastighetsförvaltning utifrån ett hyresgästperspektiv.

Henrik har en examen i kommunikation och beteendevetenskap i botten och drivs av att utveckla och utvecklas tillsammans med kunderna. Han beskriver sig som strategisk, långsiktig och pragmatisk.

Åsa Sandström

Åsa började på Meta i augusti 2021. Hon har lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen, både inom förvaltning samt drift, från kommunal såväl som privat verksamhet och från operativt respektive strategiskt arbete i olika ledande befattningar.  

Med sin bakgrund har Åsa lätt att se helheten i verksamheter, hon brinner för samverkan och utveckling som leder till förbättring/förenkling. Att arbeta tillsammans och involvera fler är hennes melodi för att få till ett bra resultat med nöjda och engagerade medarbetare samt kunder.  

I arbetet är Åsa driven, engagerande, nyfiken, positiv samt ser vikten av att ha en gemensam målbild och tidplan för att samverkan och samarbete ska fungera som bäst.  

Åsa har de senaste åren arbetat på beställarsidan med framtagning av processer samt de verksamhetsförflyttningar dessa medför. Parallellt med processerna har arbete gjorts med nytt fastighetssystem, nytt ekonomisystem, fortsatt hög kundservicenivå, utveckling av långsiktig underhållsplanering och samverkan med kommun mm där all denna utveckling har beaktats och förenats i processarbetet. 

Åsa är utbildad fastighetsförvaltare i grunden, är född 1973 och bor i Vendelsömalm med sin fotbollsälskande familj. Fritiden ägnas åt familj och vänner, gärna på landstället i skärgården eller på barnens fotbollsmatcher. När det finns tid över läser hon gärna en bok, spelar padel, tar en promenad i skogen eller en tur i längdskidspåret. 

Sofia Narup

Sofia började på Meta i oktober 2021 och kommer närmast från AktivBo. Där har hon bland annat varit ansvarig för IT och produktion vilket inneburit både strategiskt och operativt arbete. Hon har även arbetat som projektledare och utbildningsansvarig samt varit medlem i AktivBos ledningsgrupp.

Sofia har en examen i Systemvetenskap. Hon är en relation och lösningsorienterad person som har lätt att se helheten i en verksamhet, har stor respekt och ser alltid till kundens och medarbetarnas bästa.

Personligen är det viktigt för Sofia att växa och utvecklas, att vara tacksam och engagerad. Största intresse är familjen, hälsa och idrott.