Partners

Gränssnitt mellan behov och lösning

Oberoende med starkt nätverk och kompetens inom affärsstödsutveckling

Med över trettio års erfarenhet från affärsstödsutveckling har Meta etablerat ett starkt nätverk med partners inom en rad olika områden och kompetenser. Meta erbjuda kunden lokal närvaro och global kompetens, oberoende av alla leverantörer.

I många fall är Meta det gränssnitt som krävs för att ta förändringsarbetet från strategi till implementering. Det vill säga att Meta tar en central roll för hela verksamheten, infrastrukturen och kommunikationen i projektet. Framgång nås genom att med beprövade metoder kombinera tekniska lösningar med social och kommunikativ förmåga.

High Performance Systems

Kombinationen av effektiv drift i informationssäkra IT-miljöer är något som alla företag vill uppnå. High Performance Systems är landets ledande leverantör av denna tjänstekombination.

Bland deras kunder finner du flera ledande aktörer inom bank & finans, läkemedels och tillverkningsindustrin samt ett flertal statliga myndigheter och verk.

HPS erbjuder ett stort antal tjänster och lösningar för att garantera säkra driftsmiljöer, dels ur ett tekniskt perspektiv men också ur ett informationsperspektiv. De strävar efter att vara en pålitlig leverantör och levererar hög kvalitet.

Förvaltningskoordination AB

Efter 29 år i förvaltningsbranschen och de senast 15 år i företagsledning, så är mitt fokus på organisationen och driftnettot.

– Jag vill vara en Katalysator i nära samarbete med Bolagets medarbetare och med 100% diskretion.

– Föreläser inom förvaltarrollen

– Gör upphandlingar inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift

– Tar fram en verksamhetsanalys på organisationen med fokus på ökat driftnetto

– Vara ett stöd vid affärsutveckling

– Vara ett stöd vid omorganisationer och rekrytering

– Vara med när bolaget skall se över sina processer och rutiner

Läs mer om Förvaltningskoordination AB här.

Förvaltarforum

Vi som står bakom Förvaltarforum är Thomas Hallberg, chef redaktion & marknad och Ove Nordqvist, vd.

Förvaltarforum består av flera delar som tillsammans ska sprida kunskap i branschen, bidra till god lönsamhet med grönt samvete och höja yrkets status och attraktivitet.

Andra medier är bra på att rapportera om transaktioner, ortsanalyser och samhällsfrågor. Det är inte det vi ska ägna oss åt. Vår sajt ska vara ett praktiskt arbetsverktyg där du hittar de senaste råden och rönen från branschens ledande experter. Vi gör också egna undersökningar och presenterar handledningar, branschlänkar och platsannonser som du kan ha nytta av.

För att läsa mer om Förvaltarforum tryck här

Solution Xperts

Solution Xperts är IT-konsulter inom portaler och integration med fastighetsbranschen som specialistområde. Kundens bästa är alltid vår drivkraft och när vi får använda vår IT-kompetens till att skapa nya affärsmöjligheter för våra kunder mår vi som allra bäst. Vi tror på långsiktiga relationer, öppenhet och ett ömsesidigt förtroende.

För att läsa mer om Solution Xperts tryck här

BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt. 

Läs mer om BIM Alliance här.

Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Läs mer om Smart Built Environment här.

Nationella Riktlinjer

Meta är stolt implementeringspartner till Nationella Riktlinjer 

Sedan 2021 är Meta utbildade "Certifierade Implementeringsledare". Utbildningen ger god överblick och kunskap om Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Det inkluderar kunskap om begrepp, processer, metoder och leveransspecifikationer för strukturerad digital informationshantering som baseras på standarder och best practice. 

Som implementeringsledare kan vi arbeta operativt med implementering av Nationella Riktlinjer i organisationer och projekt. Detta sträcker sig från tolkning och omarbetning i det strategiska arbetet till att sätta upp kravportaler för operativ användning i organisationen.

För mer information gå in på Nationella Riktlinjers hemsida