Partners

Gränssnitt mellan behov och lösning

Med över tjugo års erfarenhet från affärsstödsutveckling har Meta etablerat ett starkt nätverk med partners inom en rad olika områden och kompetenser. Meta erbjuda kunden lokal närvaro och global kompetens, oberoende av alla leverantörer.

I många fall är Meta det gränssnitt som krävs för att ta förändringsarbetet från strategi till implementering. Det vill säga att Meta tar en central roll för hela verksamheten, infrastrukturen och kommunikationen i projektet. Framgång nås genom att med beprövade metoder kombinera tekniska lösningar med social och kommunikativ förmåga.

 • High Performance Systems

  Kombinationen av effektiv drift i informationssäkra IT-miljöer är något som alla företag vill uppnå. High Performance Systems är landets ledande leverantör av denna tjänstekombination.

  Bland deras kunder finner du flera ledande aktörer inom bank & finans, läkemedels och tillverkningsindustrin samt ett flertal statliga myndigheter och verk.

  HPS erbjuder ett stort antal tjänster och lösningar för att garantera säkra driftsmiljöer, dels ur ett tekniskt perspektiv men också ur ett informationsperspektiv. De strävar efter att vara en pålitlig leverantör och levererar hög kvalitet.

 • Metier OEC

  META och Metier OEC är båda konsultföretag med sin huvudsakliga marknad inom respektive hemland. Båda parter har framgångsrikt byggt upp en likartad kompetens huvudsakligen inriktad på fastighets-organisationer med behov av stöd för sin verksamhetsutveckling.

  Grunden för samarbetet är de båda bolagens ömsesidiga strävan att av kunden uppfattas som en av marknadens mest värdeskapande konsulterna inom verksamhetsområdet.

  Parterna har kommit överens om att formalisera sin samverkan i syfte att uppnå ett antal gemensamma mål.

  Utgöra kompletterande kompetensresurs åt varandra.

  - Utgöra kompletterande volymresurs åt varandra.

  - Medverka till att vidga varandras marknad genom att marknadsföra varandras erfarenheter och tjänster som en   del av det egna utbudet.

  - Ömsesidigt bidra till utvecklingen av medarbetarna.

  META och Metier OEC har tidigare genomfört, och har pågående gemensamma uppdrag. Ett exempel är utveckling och införande av modeller för hyressättning i Norge och Sverige.

 • Förvaltningskoordination AB

  Efter 29 år i förvaltningsbranschen och de senast 15 år i företagsledning, så är mitt fokus på organisationen och driftnettot.

  – Jag vill vara en Katalysator i nära samarbete med Bolagets medarbetare och med 100% diskretion.

  – Föreläser inom förvaltarrollen

  – Gör upphandlingar inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift

  – Tar fram en verksamhetsanalys på organisationen med fokus på ökat driftnetto

  – Vara ett stöd vid affärsutveckling

  – Vara ett stöd vid omorganisationer och rekrytering

  – Vara med när bolaget skall se över sina processer och rutiner

  Läs mer om Förvaltningskoordination AB här.

 • Förvaltarforum

  Vi som står bakom Förvaltarforum är webbredaktör Mats Cato, chefredaktör Hans Hellberg och vår partner Ove Nordqvist, vd på Förvaltningskoordination AB.

  Förvaltarforum består av flera delar som tillsammans ska sprida kunskap i branschen, bidra till god lönsamhet med grönt samvete och höja yrkets status och attraktivitet.

  Andra medier är bra på att rapportera om transaktioner, ortsanalyser och samhällsfrågor. Det är inte det vi ska ägna oss åt. Vår sajt ska vara ett praktiskt arbetsverktyg där du hittar de senaste råden och rönen från branschens ledande experter. Vi gör också egna undersökningar och presenterar handledningar, branschlänkar och platsannonser som du kan ha nytta av.

  För att läsa mer om Förvaltarforum tryck här

 • ALC AB

  Bolaget som brinner för förändring och som levererar positiva resultat och nöjda kunder.

  VI HJÄLPER DIG MED
  - Affärsutveckling ur både strategiskt och operativt perspektiv
  - Change Management
  - Förändringsarbete och förändringsledarskap
  - Projektledning
  - Interim Management
  - Rekrytering

  VÅRA STYRKOR
  - Stort personligt engagemang
  - Samarbetsförmåga
  - Resultatorienterade
  - Analytiska och noggranna
  - Vi får saker att hända!

  Läs mer om ALC AB här

 • Holmberg marketing

  Projektledning och digitaliseringsstrategier inom bland annat fastighetstjänster/förvaltning. Utnyttjande av molntjänster, smartphones och analytics/optimering för flexiblare projekt och snabbare resultat. Säkerställande av brukarsidans behov av delaktighet i och nytta av digitaliseringen samt tillverkare och systemleverantörers vilja att vidareutvecklas med hjälp av digitaliseringen. Tjänstestandardisering med sikte på optimering av logistik/installation/miljöaspekter.

  För att läsa mer om Holmberg marketing tryck här

 • Solution Xperts

  Solution Xperts är IT-konsulter inom portaler och integration med fastighetsbranschen som specialistområde. Kundens bästa är alltid vår drivkraft och när vi får använda vår IT-kompetens till att skapa nya affärsmöjligheter för våra kunder mår vi som allra bäst. Vi tror på långsiktiga relationer, öppenhet och ett ömsesidigt förtroende.

  För att läsa mer om Solution Xperts tryck här