Översikt systemkartläggning

Så väl stödjer systemen de olika processerna i ett fastighetsbolag

Översiktskarta alla system

Översiktbilden visar funktionaliteten för respektive process, dvs hur väl systemen och/eller systemdelarna stödjer de processer som är vanligast förekommande i ett fastighetsbolag och dess fastighetssystem. Vi har i kartläggningen valt att redovisa detta under systemleverantörens populärnamn, detta görs både i översikten ovan så som i processhuset under respektive leverantör.

De system som bedöms utifrån flera system/systemdelar i systemfloran är märkta med en asterix * i excellistan och du kan i texten på varje leverantörs sida utläsa vilka system och/eller systemdelar som beaktats i kartläggningen.


Hämta översikten som pdf