Definitioner

Övergripande beskrivning av processer respektive egenskaper

Processer hos fastighetsbolag

Processerna som de olika systemstöden har bedömts utifrån baseras på Metas generiska processhus, med vissa anpassningar för att passa just systemkartläggningen. Vårt generiska processhus har utifrån erfarenheter tillsammans med våra kunder växt fram och förfinats genom åren. Processerna som beskrivs i huset är ett exempel på visualisering av samtliga processer som krävs för att driva ett fastighetsförvaltande bolag framåt. Processerna är indelande på styrande-, kärn- och stödjande processer. Processer som i vårt generiska processhus tillhör ett visst område, tex kärnprocesser kan skilja sig från kund till kund beroende på kunden uppdrag och behov. 

Metas generiska processhus

Värderingen är en helhetsbedömning av hur väl systemet uppfyller funktionaliteten för processen.

Egenskaper

Kartläggningen har, utöver systemens funktionalitet att hantera de olika processerna, även bedömts på dess egenskaper i form av teknik samt integrerbarhet. Egenskaperna visualiseras med symboler i redovisningen för respektive system om egenskapen finns. Om egenskapen inte finns så kommer ingen bild för den visas då systemet ej stödjer egenskapen. 

De egenskaper vi visar i form av symboler är:

  • Öppna standarder, tex IFC, FastAPI
  • Dokumenterade API:er
  • Molnbaserat, levereras som molnbaserad tjänst 
  • On prem

Värderingen är baserad på ja eller nej, dvs om systemet har eller inte har egenskapen.