Aktuellt

Här finner du nyheter & inspiration

Inspiration

Bra informationshantering väsentligt för digitalisering

Under de senaste 30 åren har IT-system implementerats för att effektivisera verksamhet, hålla information och underlätta...

17 februari 2021

Inspiration

Butikshandelns död - fastighetsägarens chans!?

När Fastighetsägarna i förra vecka presenterade sin rapport om Hometail (sammanslagning av home och retail) var Meta där...

17 februari 2021

Inspiration

Informationsdelning

Som ett led i sitt arbete att stärka greppet kring sin informationshantering har Västfastigheter lanserat en portal för informationsdelning...

30 oktober 2020

Inspiration

Det finns inga genvägar

Snabb tillgång till rätt information är en framgångsfaktor. Företag och organisationer kan ytterligare stärka sin konkurrenskraft...

19 maj 2020

Inspiration

Verktyg överallt, hur många pallar vi?

En alltmer komplex verklighet driver behovet av fler, allt mer specialiserade och komplexa system och verktyg som i värsta...

19 maj 2020

Inspiration

Paradigmskifte inom IT, är du redo?

Kan den affärsansvarige sluta tänka på IT nu när allting som genom ett mirakel blir tillgängligt att köpa som tjänster i...

19 maj 2020

Inspiration

Nya krav på E-tjänster!

Alla känner vi sedan länge till möjligheterna med ”webben” och dess förmåga att länka samman oss med företag och myndigheter...

19 maj 2020

Inspiration

Paradigmskifte för informationshantering

I över 20 år har fastighetsbranschens affärstödssystem sett ut på ungefär samma sätt. Olika specialistmoduler kring en...

19 maj 2020

Inspiration

Hur påverkar digitaliseringen?

De snabbt ökande möjligheterna att digitalisera verksamheten leder till fundamentalt genomgripande förändringar. Är påståendet...

19 maj 2020