Aktuellt

Här finner du nyheter & inspiration

Inspiration

Informationsförvaltningsorganisation

Frågan om informationsförvaltning är stor och inkluderar flera dimensioner – rådighet, ägarskap, klassificering, kvalitet,...

08 mars 2023

Inspiration

Check på olika perspektiv i dina projekt 2023?

Början på året innebär för många att starta upp olika projekt som planerats för i verksamhets- och affärsplaner. Kanske är...

03 januari 2023

Inspiration

En hyllning till informationen

Ägd information - Tyvärr är det mer regel än undantag att just information saknar ett tydligt ägarskap och ansvar. Information...

08 december 2021

Inspiration

Bra informationshantering väsentligt för digitalisering

Under de senaste 30 åren har IT-system implementerats för att effektivisera verksamhet, hålla information och underlätta...

17 februari 2021

Inspiration

Butikshandelns död - fastighetsägarens chans!?

När Fastighetsägarna i förra vecka presenterade sin rapport om Hometail (sammanslagning av home och retail) var Meta där...

17 februari 2021

Inspiration

Informationsdelning

Som ett led i sitt arbete att stärka greppet kring sin informationshantering har Västfastigheter lanserat en portal för informationsdelning...

30 oktober 2020

Inspiration

Det finns inga genvägar

Snabb tillgång till rätt information är en framgångsfaktor. Företag och organisationer kan ytterligare stärka sin konkurrenskraft...

19 maj 2020

Inspiration

Verktyg överallt, hur många pallar vi?

En alltmer komplex verklighet driver behovet av fler, allt mer specialiserade och komplexa system och verktyg som i värsta...

19 maj 2020

Inspiration

Paradigmskifte inom IT, är du redo?

Kan den affärsansvarige sluta tänka på IT nu när allting som genom ett mirakel blir tillgängligt att köpa som tjänster i...

19 maj 2020