Portaler, dokument och ritningar

Det finns få områden som har varit så försummade genom åren som företagens hantering av information, dokument och ritningar.

Det finns många lösningar för att få en utvecklad hantering av informationen. Hur skapar man en lösning som är både kostnadseffektiv, lättillgänglig och användarvänlig och som alla tillämpar?


Portaler
En väg in bör gälla för att publicera eller erhålla information om verksamheten oavsett
typen av information. Idag får de flesta hitta information från många olika källor. Många utvecklar idag portallösningar där all information om valt objekt, en fastighet, en kund eller en medarbetare finns samlad och presenterad i olika anpassade vyer. Meta har gedigen erfarenhet av hur denna typ av lösningar ska byggas upp för både större och mindre företag.

Dokumenthantering
Effektiva lösningar för dokumenthantering är avgörande för leveranskvalitet, kundkommunikation, leveranssnabbhet och för medarbetartrivsel. Val av lösning måste anpassas till respektive verksamhet och inrymma både hårt styrda godkännandeflöden och enklare dokumenthantering med höga krav på tillgänglighet. Meta har hjälpt många företag med att ta fram och genomföra strategier för effektivare hantering av information och dokument.

Ritningshantering  
Kraven på att hantera information om fastigheterna ökar, både inom förvaltande organisation och från omvärlden. Valet av inriktning och kravställning för ritningar och byggnadsinformation handlar mycket om ambitionsnivå. Utvecklingen inom bygg- och fastighetsbranschen går mot en mer processorienterad informationshantering för BIM, men ställer då också större krav på processen och på systemstödet.  Meta har hjälpt många företag med både förstudier och införande av utvecklad ritningshantering.

Kontakta i första hand Patrik för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog


 • Tjänster

  Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling

 • Tjänster

  Digitalisering och informationshantering