Portaler, dokument & ritningar

Det finns många möjligheter till utvecklad hantering av information, dokument och ritningar - vi är experter på informationshantering!

Det finns bra lösningar för att få en utvecklad hantering av informationen.

Hur skapar man en lösning som är både kostnadseffektiv, lättillgänglig samt användarvänlig och som alla tillämpar? Här nedan går vi igenom tre viktiga grundstenar, nämligen: portaler, dokumenthantering och ritningshantering.

Användarvänliga portaler för informationshantering

"En väg in" bör gälla för att publicera eller erhålla information om verksamheten oavsett typen av information. Idag får de flesta hitta information från många olika källor. Många utvecklar idag portallösningar där all information om valt objekt, en fastighet, en kund eller en medarbetare finns samlad och presenterad i olika anpassade vyer. Meta har gedigen erfarenhet av hur denna typ av lösningar ska byggas upp för både större och mindre företag.

Effektiv dokumenthantering för fastigheter

Effektiva lösningar för dokumenthantering är avgörande för leveranskvalitet, kundkommunikation, leveranssnabbhet och för medarbetartrivsel. Val av lösning för dokumenthantering måste anpassas till respektive verksamhet och inrymma både hårt styrda godkännandeflöden samt enklare dokumenthantering med höga krav på tillgänglighet. Meta har hjälpt många företag med att ta fram och genomföra strategier för effektivare hantering av information och dokument.

Smidig ritningshantering för fastigheter

Kraven på att hantera information om fastigheterna ökar, både inom förvaltande organisation och från omvärlden. Valet av inriktning och kravställning för ritningar och byggnadsinformation handlar mycket om ambitionsnivå. Utvecklingen inom bygg- och fastighetsbranschen går mot en mer processorienterad informationshantering för BIM, men ställer då också större krav på processen och på systemstödet.  Meta har hjälpt många företag med både förstudier och införande av utvecklad ritningshantering.

Här kan du ladda ned ett informationsblad om portaler, dokument & ritningar.

Kontakta Jimmy Strandhav och Patrik Larsson för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

Varmt välkommen!