Förändringsledning

Med förändringsledning vägleder man människor genom förändringar på ett strukturerat sätt, för att allt ska fungera så bra som möjligt och för att få önskvärt resultat av förändringen.

Vad är förändringsledning?

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att förändra beteenden hos individer, grupper eller organisationer för att få så bra resultat som möjligt vid en förändring.

Med förändringsledning vägleder man människor genom förändringar på ett strukturerat sätt, för att allt ska fungera så bra som möjligt och för att få önskvärt resultat av förändringen. 

Det är viktigt att förstå varför förändringen måste ske, och grunden ligger i att man själv ska vilja förändra sitt beteende för att resultaten ska bli bestående. Många menar nämligen att förändring som sker genom tvång kommer få mycket motstånd, och inte ge långvarig förändring.

Ett exempel på när förändringsledning kan vara bra är när man implementerar ett nytt system i ett företag. Parallellt med att systemet rullas ut bör man också jobba med förändringsledning, för att användarna faktiskt ska vilja använda systemet och således göra förändringen effektiv.

Till skillnad från projektledning, som fokuserar på de tekniska delarna i förändringen, handlar förändringsledning om människorna som påverkas av förändringen. 


Hur jobbar vi med förändringsledning?

Även om förändringar kan vara svåra för alla typer av företag, är det oftast större företag som drabbas mest. Ju fler ni är i företaget, desto svårare kan det vara att få med alla anställda på ändringar. 

Att implementera förändringar blir för många företag en stor utmaning, då man ofta inte har någon kunskap om förändringsledning. Då är det bra att ta in en konsult och få specialisthjälp.

På Meta har vi lång erfarenhet av detta, och har hjälpt många företag att framgångsrikt genomföra både mindre och större förändringar.