Verksamhetsdriven processutveckling

Allt Du gör kan beskrivas i processer.

Arbeta tillsammans på ett mer strukturerat sätt och spara tid och pengar både internt och åt era kunder

Med gemensamma processer är det lättare se vart problemen uppkommer samt att lösa dem. Målet är att ständiga förbättringar blir en del av er verksamhetsutvecklingen och även en del av kulturen i er verksamhet.

Utveckla verksamhetens processer

Som  verksamhetskonsult har Meta lång erfarenhet av att utveckla verksamhetsprocesser. Vi tillhandahåller metoder och verktyg för att snabbt komma igång med processförändring. Under ett antal workshops hjälps vi åt att sammanfatta ert företags processer där både förbättringsförslag och utvecklingspotential lyfts fram och visas på ett tydligt sätt. Vi tillhandahåller skräddarsydd strategisk rådgivning som hjälper er att förbättra era verksamhetsprocesser direkt och långsiktigt. Genom att arbeta med  processerna får ni som företag bättre koll på överlämningar mellan olika roller och minimerar risken att något glöms bort eller faller mellan stolarna. Vi på Meta hjälper till att lösa kommunikationen mellan medarbetare och avdelningar, samt i kunddialogen!

Kravfångst via processutveckling

Handla nya IT-system är enkelt, eller är det verkligen det? En stor utmaning är just att säkerställa att man får ett systemstöd som är anpassat efter verksamhetens behov utan unika anpassningar, i kombination med att verksamheten anpassar sitt arbetssätt efter systemet.  Vårt arbetssätt innebär att vi fångar upp er verksamhets krav i processarbetet och samtidigt hittar förbättringspotentialer. Den sammanställda kravfångsten som är baserad på verksamhetens arbetssätt används därefter till att upphandla ett verksamhetsanpassat affärssystem.

Hjälp med verksamhetsdriven processutveckling från Meta:

  • Strategisk rådgivning → förbättringsförslag för att snabbt komma igång samt identifiera utvecklingspotential
  • Kravfångst i samband med processutveckling → hjälp med upphandling av verksamhetsanpassat affärssystem

Kontakta i första hand Mirelle för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog. Varmt välkommen!