Verksamhetsdriven processutveckling

Allt Du gör kan beskrivas i processer.

Genom att beskriva vem som gör vad, på vilket sätt samt när, kan ni arbeta tillsammans på ett mer strukturerat sätt och spara tid och pengar både internt och åt kunderna. Med gemensamma processer är det lättare se vart problemen uppkommer samt att lösa dem. Ständiga förbättringar blir en del av verksamhetsutvecklingen och därmed en del av kulturen.

Utveckla verksamhetens processer
Processutveckling ska alltid vara anpassad efter företagets behov och utgångsläge. Meta har lång erfarenhet av att utveckla verksamheters processer och vi tillhandahåller metoder och verktyg för att snabbt komma igång. Under ett antal workshops hjälps vi åt att sammanfatta ert företags processer där både förbättringsförslag och utvecklingspotential lyfts fram och visas på ett tydligt sätt. Genom att arbeta med sina processer kan företaget få bättre koll på överlämningar mellan olika roller och minimera risken att något glöms bort eller faller mellan stolarna. Meta hjälper till att lösa kommunikationen mellan medarbetare och avdelningar, samt i kunddialogen!

Kravfångst via processutveckling
Handla nya IT-system är enkelt, eller är det verkligen det? En stor utmaning är just att säkerställa att man får ett systemstöd som är anpassat efter verksamhetens behov utan
unika anpassningar, istället för att verksamheten anpassar sitt arbetssätt efter systemet. Vi tror på att fråga efter ett IT-system som faktiskt följer den process verksamheten vill arbeta efter, och inte tvärt om. Vårt arbetssätt innebär att vi fångar verksamhetens krav i processarbetet och samtidigt hittar förbättringspotentialer i organisationen. Den sammanställda kravfångsten som är baserad på verksamhetens arbetssätt används därefter till att upphandla ett verksamhetsanpassat affärssystem. 

Kontakta i första hand Mirelle för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog

 

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Digitalisering och informationshantering