Verksamhetsdriven processutveckling

Allt Du gör kan beskrivas i processer.

Arbeta efter gemensamma strukturerade processer, det kan spara både tid och pengar åt er och era kunder

Med gemensamma processer är det lättare se var i kedjan problemen uppkommer och därigenom föreslå lösningar. Målet är att ständiga förbättringar blir en del av er verksamhetsutveckling och även en del av kulturen i er verksamhet

Utveckla verksamhetens processer

Genom att arbeta med processer kan ert företag få bättre koll på överlämningar mellan olika roller och minimera risken att något glöms bort eller faller mellan stolarna. Meta har lång erfarenhet av att utveckla verksamheters processer. Vi anpassar genomförandet efter era behov och kan stötta er i en eller flera faser. Vi kan tillhandahålla metoder och verktyg för att snabbt komma igång med analysfasen för att därifrån fatta vidare beslut om genomförandefas och förvaltning av processer. Ni kan se resultat redan i analysfasen då vi sammanfattar ert företags processer där både förbättringsförslag och utvecklingspotential lyfts fram och visas på ett tydligt sätt.

Kravfångst via processutveckling

”Handla nya IT-system är enkelt”, eller är det verkligen det? En stor utmaning är just att säkerställa att man får ett systemstöd som passar verksamhetens behov. Ett stöd för att fånga verksamhetens behov och krav är att utgå ifrån processer och dess önskade BÖR-läge. Genom att kartlägga BÖR-processer fångas krav till kommande upphandlingsunderlag och samtidigt kan förbättringspotential i organisationen identifieras. Meta har en generisk processtruktur att utgå ifrån så att ert BÖR-läge snabbt kan tas fram. Processerna kan vid ett införandeprojekt vara ett stöd vid såväl tester av systemstödet som vid framtagande av användarhandledningar och lathundar.

Hjälp med verksamhetsdriven processutveckling från Meta:

  • Strategisk rådgivning - Processutveckling anpassad efter era behov, möjlighet att snabbt komma igång och identifiera utvecklingspotential och nästa steg
  • Kravfångst i samband processutveckling - hjälp med kravfångst inför upphandling och införande, alternativt optimering av befintligt affärssystem

Informationsblad för verksamhetsdriven processutveckling kan du ladda ner här.


SE TIPS FÖR PROCESSUTVECKLINGSARBETE

  

Kortfilm om processer
Nedan kan du se en kortfilm som beskriver vad vi menar med verksamhetsdriven processutveckling.

Kontakta Johanna Norlin och Daniel Blom för mer information och en inspirerande dialog.

Varmt välkommen!