Kunder

Bred kundbas

Med basen i Sverige arbetar Meta med en rad olika kunder i Skandinavien. Kunderna återfinns inom offentlig sektor, som landsting, och kommuner samt statligt ägda bolag och i det privata näringslivet, framförallt inom servicesektorn och fastighetsförvaltning.

Bland kunderna finns: