Kunder

Bred kundbas

Med basen i Sverige arbetar Meta med en rad olika kunder i Skandinavien.

Med basen i Sverige arbetar Meta med en rad olika kunder i Skandinavien. Kunderna återfinns inom offentlig sektor, som regioner, och kommuner samt statligt ägda bolag och i det privata näringslivet framförallt inom servicesektorn och fastighetsförvaltning.

Våra kunder inom service och fastighetsförvaltning


Bland kunderna finns:

Akademiska Hus

Afa

Politet

Upplands-Brohus

Telge Fastigheter


Seminar Design Group AB (SDG) är ett utbildningsföretag som vänder sig framför allt till fastighetsbranschen. Seminar Design är specialister inom detta område och har gedigen kunskap och ett mycket brett kontaktnät inom branschen.

  • SDG har under de senaste åren genomfört fler än 100 konferenser och seminarier för fastighetsbranschen.

  • SDG genomför öppna seminarier och specialutbildningar för företag som söker den senaste informationen inom sitt område.

  • SDG genomför utbildningsdagar för ledning, ekonomer, fastighetschefer, driftschefer, IT-chefer, jurister, uthyrare, värderare m.fl.

Under de senaste åren har vi tillsammans med META genomfört flera stora event så som IT-dagar och dokumenthantering. Precis som META är SDG ett lyhört och flexibelt företag som tidigt tar del av samhällsförändringar som påverkar de branscher vi arbetar för. Utifrån denna bakgrund har vi stor nytta av att samarbeta för att nå våra respektive mål, att hjälpa företag, organisationer och medarbetare att bli effektivare.

Telge Bostäder


Seminar Design Group AB (SDG) är ett utbildningsföretag som vänder sig framför allt till fastighetsbranschen. Seminar Design är specialister inom detta område och har gedigen kunskap och ett mycket brett kontaktnät inom branschen.

  • SDG har under de senaste åren genomfört fler än 100 konferenser och seminarier för fastighetsbranschen.

  • SDG genomför öppna seminarier och specialutbildningar för företag som söker den senaste informationen inom sitt område.

  • SDG genomför utbildningsdagar för ledning, ekonomer, fastighetschefer, driftschefer, IT-chefer, jurister, uthyrare, värderare m.fl.

Under de senaste åren har vi tillsammans med META genomfört flera stora event så som IT-dagar och dokumenthantering. Precis som META är SDG ett lyhört och flexibelt företag som tidigt tar del av samhällsförändringar som påverkar de branscher vi arbetar för. Utifrån denna bakgrund har vi stor nytta av att samarbeta för att nå våra respektive mål, att hjälpa företag, organisationer och medarbetare att bli effektivare.

John Mattson Fastighets AB

Stena Fastigheter

Västra Götalandsregionen

Diös

Postnord

Region Skåne

Stockholms Stad


Seminar Design Group AB (SDG) är ett utbildningsföretag som vänder sig framför allt till fastighetsbranschen. Seminar Design är specialister inom detta område och har gedigen kunskap och ett mycket brett kontaktnät inom branschen.

  • SDG har under de senaste åren genomfört fler än 100 konferenser och seminarier för fastighetsbranschen.

  • SDG genomför öppna seminarier och specialutbildningar för företag som söker den senaste informationen inom sitt område.

  • SDG genomför utbildningsdagar för ledning, ekonomer, fastighetschefer, driftschefer, IT-chefer, jurister, uthyrare, värderare m.fl.

Under de senaste åren har vi tillsammans med META genomfört flera stora event så som IT-dagar och dokumenthantering. Precis som META är SDG ett lyhört och flexibelt företag som tidigt tar del av samhällsförändringar som påverkar de branscher vi arbetar för. Utifrån denna bakgrund har vi stor nytta av att samarbeta för att nå våra respektive mål, att hjälpa företag, organisationer och medarbetare att bli effektivare.

Port of Gothenburg

Scania

Hembla

Hemsö

Svenska kyrkan

BESQAB

Region Jönköping

Rikshem

SSSB

Väsbyhem

Smart Built Environment

TLV

SISAB

BIM Alliance

Olov Lindgren

SVENSKA BOSTADSFONDEN

Tornberget

Strängnäs Bostads AB

MTR

Malmö stad

Region Halland

Trollhättan Energi

SAIAB

Strängnäs Fastighets AB

Specialfastigheter

SRF

Migrationsverket