Digitalisering & informationshantering

Visionen om det obrutna informationsflödet när det gäller projektering, produktion och förvaltning är inom räckhåll.

En av flera utmaningar är hur den strategiskt viktiga informationen kan vidmakthållas under byggnadens hela livslängd.

Oberoende av var man befinner sig på resan mot en mer samlad informationshantering kan META erbjuda kvalificerade tjänster för att utveckla strategier och nå målbilden.

Informationshantering i projekt och förvaltning

Hur tar vi fram en hållbar strategi för informationen kring den byggda miljön? Vilka tekniska lösningar för informationshantering finns, och vilka krav bör vi ställa? Vilka krav kan vi ställa på informationsleveranser av modeller, ritningar och teknisk dokumentation? Hur genomför vi en förändring och etablerar fungerande informationssystem? Hur tar vi hem nyttoeffekter med datadriven fastighetsförvaltning?

Kvalitetssäkrad informationshantering

För att säkerställa fungerande och kvalitetssäkrad informationshantering krävs att processer, metodik, rutiner, organisation och teknik samverkar. Ett vanligt problem är att det inte finns rutiner och resurser för att vidmakthålla och underhålla informationen. Resultatet av otillräckliga resurser och avsaknad av lämplig organisation brukar visa sig i form av att informationsmodellen drabbas av infarkt, d.v.s. att informationen är felaktig eller inte har den kvalitet som efterfrågas.

Genom att se till helheten kan META lotsa Ditt företag fram till en fungerande strategi för effektiv informationshantering där varje delkomponent i informationskedjan hänger ihop och stödjer informationsbehovet.

Specifika tjänster inom informationshantering META kan erbjuda:

  • Analyser och framtagning av strategier för digitalisering och informationshantering
  • Stöd för upphandling och genomförande vid digitalisering och informationslyft
  • Upphandling och införande av effektiva systemstöd
  • Utveckling av processer, metodik och rutiner
  • Projektledning vid införande och etablering
  • Implementering av Nationella Riktlinjer
  • Informationsklassning

Här kan du ladda ned ett informationsblad om digitalisering och informationshantering.

Kontakta i första hand Amir Nordenving och Lars Lidén för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

Varmt välkommen!