Erbjudande

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta kan både erbjuda strategisk rådgivning, genomföra förstudier och behovsanalyser, samt för kundernas räkning projektleda större komplexa förändringsprojekt med fokus på verksamhetsutveckling och informationshantering.

 • Erbjudande

  Affärsstöd

 • Erbjudande

  Informationshantering

 • Erbjudande

  Managementkonsult

 • Erbjudande

  Projektledning

 • Erbjudande

  Verksamhetsutveckling

 • Erbjudande

  Förändringsledning