Erbjudande

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta kan både erbjuda strategisk rådgivning, genomföra förstudier och behovsanalyser, samt för kundernas räkning projektleda större komplexa förändringsprojekt med fokus på verksamhetsutveckling och informationshantering.