Digitalisering för hållbar utveckling och förvaltning av byggnader

En byggnads livscykel består av flera olika skeden och styrs av en mängd olika processer. Digitalisering av fastigheter öppnar upp för många kostnadseffektiva lösningar för hållbar fastighetsförvaltning.

Beslut i tidiga skeden påverkar under hela byggnadens livslängd.

I en värld där byggnader ständigt förändras och anpassas till olika typer av verksamheter och deras unika behov, krävs det flexibla och effektiva lösningar för drift och mertjänster. Den snabba digitaliseringen av fastighetsbranschen har skapat en uppsjö av möjligheter som kan gynna både hyresgäster och fastighetsägare, genom att erbjuda skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar.

Husets digitala möjligheter 


 

 

På Meta har vi gedigen kompetens inom processer, systemstöd och organisation, både ur fastighetsägarens och hyresgästens perspektiv. Vi förstår att varje fastighet och verksamhet har sina unika utmaningar och mål, och vi är här för att hjälpa er att navigera i detta dynamiska landskap. Vi erbjuder konkret och strategisk rådgivning, tillsammans med de verktyg och resurser som krävs för att säkerställa en framgångsrik förvaltning av era byggnader. Genom att samarbeta med oss på Meta, får ni tillgång till en partner som har erfarenhet och expertis för att utforma och implementera anpassade lösningar som möter era specifika behov.

Husets infrastruktur


En bild som visar diagram 
Automatiskt genererad beskrivning 


En byggnads digitala möjligheter är beroende av dess infrastruktur och tekniska lösningar. Hos Meta har vi omfattande erfarenhet och kompetens inom dessa områden och erbjuder strategisk och rådgivande support för att optimera och förbättra era fastigheters prestanda. 

Hos Meta är vi stolta över att erbjuda strategisk och rådgivande kompetens inom dessa områden, för att hjälpa er att förverkliga era byggnaders fulla digitala potential. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja er i er digitaliseringsresa.

Förvaltning av Data

Dataförvaltning för framgång

Som en ledande managementkonsult inom Facility Management står vi redo att erbjuda er en skräddarsydd lösning för datahantering som kommer att förbättra er servicegrad och effektivitet. Vår expertis säkerställer att ni får snabbare åtgärdstider, minskar tiden det tar för användare att hitta information och anmäla ärenden, samt uppnår harmonisering av arbetsmetoder.

Fastighetsdrift möter den digitala eran

För att säkerställa en kostnadseffektiv och personoberoende fastighetsdrift, är det viktigt att inte kompromissa med kundleveransen, miljö- och energimål. Det är här datadriven fastighetsdrift kommer in som en nyckelkomponent i framtidens fastighetsförvaltning. 

Låt oss hjälpa er att transformera er fastighetsdrift till en datadriven verksamhet som inte bara optimerar era resurser, utan även skapar mervärde för era kunder och bidrar till att uppnå era miljö- och energimål. Exempelvis genom OT.

OT - Operational Technology
Med OT eller Operational Technology avses generellt de system som styr och övervakar en fysisk process och sådana system finns runtom i samhället. Vad gäller fastigheter handlar det om system för styrning och övervakning av till exempel temperaturer, luftkvalitet, mediaförbrukningar eller belysning. Genom kontroll av viktiga driftprocesser och installationer får också driftpersonal reda på avvikelser eller avbrott med hjälp av larm i tidiga skeden.

Kontakta oss idag för att utforska hur våra tjänster och lösningar kan anpassas efter era specifika behov och målsättningar, och låt oss tillsammans forma framtidens hållbara fastighetsdrift.

Organisationsöversyn

Anpassning för digital framgång

Vi på Meta förstår vikten av att optimera er organisation för att möta de snabbt skiftande kraven i en digitaliserad värld. Vi är här för att hjälpa er att identifiera, analysera och implementera förändringar som kan förbättra ert systemstöd och anpassa er organisation till nya förutsättningar.

Specifika tjänster META kan erbjuda:

  • Utveckla och ta fram en anpassad digital strategi för fastighetsbeståndet och förvaltningen 
  • Ta fram och utveckla dokument för infrastruktur samt genomföra översyn av förvaltningsorganisation och systemstöd.
  • Kravställning vid upphandling av driftentreprenör och systemstöd. Kunskap om avtalsupplägg, organisation, uppföljning och marknaden. Vi är en aktiv part i arbetet kring den ökande digitaliseringen inom fastighetsbranschen och de möjligheter det medför. Vi är även medvetna om de risker en ökad uppkoppling kan föra med sig och kan presentera olika lösningar för att minimera dessa. 

META erbjuder skräddarsydda tjänster för att möta era unika behov och mål inom fastighetsförvaltning. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att vi levererar lösningar som ger konkreta resultat och bidrar till en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning.

Här kan du ladda ned ett informationsblad om digitalisering för hållbar utveckling och förvaltning av byggnader.

Kontakta i första hand Victor Gerdevåg och Andreas Norman för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

Varmt välkommen!


Ladda ned "En fastighets digitala resa"