Tydlig målbild skapar riktning i verksamheten

Utvecklad fastighetsförvaltning! Det var önskemålet som Danderyds kommun hade då de identifierat ett antal punkter som de ville utveckla inom sin verksamhet. Utmaningarna de hade är inget ovanligt för verksamheter av denna typ och behovsanpassade lösningar finns att finna.

Tekniska kontoret inom Danderyds kommun hade identifierat ett behov av att utveckla befintlig verksamhet inom fastighetsförvaltning, ta fram en målbild över hur verksamheten ska bedrivas framöver samt ta fram en handlingsplan med aktiviteter för att uppnå målbilden. 

Tillsammans med verksamheten genomförde Meta en förstudie där vi gemensamt identifierade ett antal aktiviteter som skulle säkra att de mål man satt upp kunde nås. En tidsatt åtgärdsplan med delaktiviteter skapades och förankrades med verksamheten. Resan mot en utvecklad och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning är nu igång!

Om Danderyds kommun
I Danderyd lever ca 33 000 invånare. Kommun erbjuder ett gott näringslivsklimat med ett strategiskt läge i länet, bra kommunikationer tillgänglig näringslivsservice, nätverksträffar och regionalt samarbete avseende infrastruktur och kommunikationer. Kommunen har ett näringsliv med över 19 000 arbetstillfällen, varav hälften inom offentligt finansierad verksamhet.
I Danderyd finns ett starkt föreningsliv och fantastisk natur. Här finns två naturreservat, lekplatser, parker, sjöar, flera idrottsanläggningar, ett brett kulturutbud och ett bibliotek i varje kommundel.