Kontroll på anläggningarna

Tidigt våren 2017 fick Meta uppdraget att projektleda och stödja införandet av Trafikförvaltningens fastighetssystem. Fastighetssystemet har använts i flera år av Trafikförvaltningen men då nya avtal inom fastighetsdriften ställer högre krav på planering, utförande och uppföljning, krävs även att systemstöd, processer och organisation utvecklas och går jämna steg med varandra, både idag och i morgon.

Strategiskt mål

Ett av Trafikförvaltningen viktigaste prioriterade mål var ”kontroll på anläggningarna”. För att nå målet krävs utvecklade processer och användarvänligt systemstöd så att driftleverantörerna kan registrera objekt, etablera driftsplaner och rapportera tillsyn och skötsel. Förvaltningen ska också kunna genomföra uppföljning för vidmakthållande av anläggningsstatus och avtalsföljsamhet. Systemstödet ska även kunna registrera förvaltningsintressant information såsom byggnader, utrymmen och installationer från externa investeringsprojekt. Vidare krävdes integrationsutredningar för att säkerställa kopplingarna mellan fastighetssystem och övriga, kringliggande system så att masterdata kunde säkerställas och nyttjas.

Kravställning och regelverk

För att få in rätt förvaltningsintressant information från investerings- och underhållsprojekten, krävs en tydlig kravställning i ett samlat regelverk. Ambitionsnivå och detaljeringsgrad för olika discipliner kartlades inom organisationen så att den förvaltningsbara informationsmassan blev så optimal och framtidssäkrad som möjligt. Även externa pågående projekt såsom ex.vis Norsborgsdepån, Slussen, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) med dess delprojektledare, VDC-, BIM- och datasamordnare med flera tillsammans med driftleverantörer var också viktiga samarbetspartners för förankring samt att få viktig input till kravställningen.

Anläggningsinventering

Ett annat viktigt steg för att nå målet med ”kontroll på anläggningarna”, var den stora objektsinventering som genomfördes 2018 – 2019 i tunnelbanan så att information om viktiga installationer och utrymmen säkrades i fastighetssystemet. Meta ansvarade för framtagning av kravställning, vägledningar och valideringsunderlag men också för stöd av upphandling och förhandling med uppdragsentreprenör. Inventering genomfördes sedan på tunnelbanans alla 100 stationer samt 4 depåer med den kontrakterade entreprenören där kvalitetssäkring av den nya informationen genomfördes under Metas ledning.

Det färdiga regelverket

Slutligen färdigställdes regelverket, de tillhörande processerna för ut- och incheckning av informationsleveranser samt råden om informationsägarskap. Meta har också varit rådgivande för kartläggning av övriga fastighetsnära processer samt kring myndighetskrav som omgärdar fastighetsförvaltningen.

 

Trafikförvaltningen är en del av Region Stockholm och ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län där tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och pendelbåt ingår i varumärket SL. Utöver varumärket SL ansvarar Trafikförvaltningen även för Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.