Konsolidering av heltäckande systemstöd

Konsolidering av heltäckande systemstöd

Användarvänlighet! Det stod högt upp på önskelistan när Upplands Väsby kommuns fastighetsbolag Väsbyhem skulle se över sina system för fastighet, ekonomi och marknad. Syftet med projektet var att säkra att bolaget i alla led kunde leva upp till det övergripande målet; ”att vara det självklara valet” och underlätta för organisationen att arbeta enhetligt och effektivt. 

Sedan flera år tillbaka så hade Väsbyhem haft ett flertal olika system och man upplevde att de behov som verksamheten hade idag inte matchades av den systemflora som bolaget införskaffat. 

Meta fick förtroende att under projektets gång kartlägga de behov av system som verksamhetens processer hade, upphandla lämpliga system och sedan medverka i implementeringen av nya system. 

Resultatet blev ett och samma system. Medarbetarna fick ändamålsanpassad utbildning och projektet kommunicerades och förankrades i alla led. 

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun. Väsbyhem äger och förvaltar cirka 4 500 lägenheter och cirka 31 300 kvm lokaler i Upplands Väsby. Närhet och omtanke präglar Väsbyhems bostadsområden. I småstaden Upplands Väsby är det nära till allt. De flesta av bostadsområdena ligger på gångavstånd till såväl centrum som buss-/tågstation samtidigt som naturen ligger runt hörnet.