Enhetliga processer och nytt fastighetssystem

Enhetliga processer och nytt fastighetssystem

”Ett Akademiska Hus, med enhetliga och effektiva processer och där lärdomar och best practice sprids snabbt inom företaget”, så löd strategin för det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus. Målet var att arbeta på ett mer effektivt sätt, enhetligt mot kunder i hela landet samt att enklare kunna utveckla och införa nya arbetssätt.

För att säkra att denna strategi blev verklighet så genomfördes ett projekt i syfte att etablera gemensamma förvaltningsprocesser för det som är systemnära, och införa ett nytt fastighetssystem. Meta fick förtroendet att stötta projektet och lotsa verksamheten genom resan från behovsanalys och kravformulering till upphandling av Fastighetssystem, konfiguration, tester och slutligen implementering. Idag har Akademiska Hus en förvaltningsprocess och fastighetssystem som går hand i hand med strategin. 

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill de stärka Sverige som kunskapsnation. De bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. Fastigheterna finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. Här studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Verksamhetens fastigheter är idag värde ca 90 miljarder.
 ”Akademiska Hus ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden.”