Aktuellt

Informationsdelning

30 oktober 2020

Informationsdelning och interaktion hos Västfastigheter

Som ett led i sitt arbete att stärka greppet kring sin informationshantering har Västfastigheter lanserat en portal för informationsdelning och interaktion för sina medarbetare.

Meta har haft uppdraget att kravställa, upphandla och införa portalen och uppdraget slutfördes under januari 2018 då alla ca 500 medarbetare inom Västfastigheter var anslutna. Uppdraget innebar även att medverka och säkerställa att en förvaltningsorganisation byggdes upp centralt inom Västra Götalandsregionen och lokalt hos Västfastigheter.

- Att skapa en plattform som underlättar vardagen för många av våra medarbetare samt stödjer vårt fortsatta arbete och vision kring informationshantering har varit och är ett högt prioriterat område, säger Lars Jansson, fastighetsdirektör på Västfastigheter.

VF Portal som applikationen kallas är utvecklad i SharePoint och ger en samlad bild över information gällande fastighetsobjekt, projekt, ärenden och dokument mm. Portalen hanterar nyhetsflöden från andra källor och har även inbyggd meddelandefunktion. Information som idag hanteras i andra system sammanställs och visas ut i ett användarvänligt och enhetligt gränssnitt. Portalen används även som ingång för att skapa nytt innehåll som t. ex. beställningar och felanmälningar. Portalen är rollbaserad och i vissa avseenden även personaliserad vilket betyder att olika innehåll visas ut beroende på vilken användare som är inloggad. 

Anders Löwed, projektledare från Meta, ser en stor potential i plattformen. 

- Vi har i arbetet med att utveckla portalen vinnlagt oss om att få en framtidssäkrad och skalbar lösning där vi använder affärslogik i ingående källsystem för presentation och interaktion. Ett viktigt fokusområde har varit att stödja en effektiv informationssökning och en användarvänlig layout, säger Anders Löwed.

Här kan du läsa mer om vad Meta kan erbjuda.