Värderingen

visar hur väl ett system stödjer funktionaliteten i en process

Värderingen


Värderingen är satt utifrån intentionen att dela med oss av vår uppfattning av funktionaliteten för de olika systemen, på ett sätt där vi visar hur väl respektive system hanterar processerna. Intentionen är att visa vad systemen kan samt i vilken omfattning de kan hantera processerna. Vi har medvetet valt att ha en kortare legend (skala) då vår avsikt är att dela med oss av vilken funktionalitet systemet har utan att för den delen göra en rak rangordning av systemen från första till sista plats. Tex kan nämnas att nivå 2 i värderingen är en bred nivå som omfattar system med den gemensamma nämnaren att de kan hantera processerna i ett form av flöde där data följer med osv. Hur exakt detta ser ut i systemet och i vilken omfattning det görs kan skilja sig påfallande från system till system.

Tänkvärt är att det alltid är ditt behov, i egenskap av kund, som avgör vilken funktionalitet du behöver. Det är alltså inte självklart att högsta värdering är bäst eller önskvärt för alla. Det kan också var värt att notera att bedömningarna är gjorda utifrån hur systemen kan hantera olika processer på en generisk nivå och även om ett system fått hög värdering behöver det nödvändigtvis inte stödja varje kunds egna unika process eller arbetssätt, vilka skiljer sig avsevärt från kund till kund.

Hur flexibla systemen är utifrån kundens behov eller önskemål om förändringar eller utvecklingsviljan hos leverantören är ej med i bedömningen. Ej heller mjuka aspekter som personligt bemötandet eller förståelse för verksamheten är med i bedömningen. Den har helt enkelt fokuserat på systemets funktionalitet och dess möjlighet att stödja respektive process.Systemens funktionalitet är värderad utifrån nedan skala:

0 – Nej/finns inte

Leverantören tillhandahåller ej processen. Värderat enligt Metas erfarenheter alt finns ej eller går ej att utläsa via öppna källor.

1 – Grundläggande/finns (basalt stöd)
Basalt stöd betyder att funktionen finns i systemet och kan hantera processen utan finess. Systemet kan stödja processen.

2 – Avancerad/finns väl utvecklad (processflöde, automatik)
Väl utvecklat stöd betyder att funktionen finns i systemet och kan hanteras med viss finess, dvs följa en processgång, ha viss automatik.

3 – Framtidssäkrad/utmanar normer (automatiserat, ML/AI, tar bort manuell hantering)
Utmanar normer betyder att funktionerna är extra allt, dvs funktionerna sker automatiserat där AI analyserar, tar beslut, genomför och utvärderar.