Tekniksprång och nätverksekonomi

Mängden tillgänglig information ökar explosionsartat, snart sagt allt som man tidigare bara kunnat drömma om att känna till går nu att detalj analysera. Så om vi kan förutse vad som kommer att ske med installationer och byggnader samt flöden av människor och deras konsumtion – vad drar vi då för slutsatser kring efterfrågan på kontor, bostäder, logistik och handel? 

Vad är det som ger värde och genererar framgång och betalningsvilja hos kunden? Kan det istället för omsättning eller antalet kvadratmeter vara den kreativitet och innovation som möjliggörs eller den potentiella volym av affärer som genereras?

Hur ska branschen, som tjänar säkra pengar per kvadratmeter, våga utmana sig själv och sätta kunderna i centrum? Det finns historier och lärdomar från andra sektorer där traditionella affärsmodeller utmanats. Det började med bokningssiter för hotellnäringen, sedan Airbnb, och nu finns WeWork för kontoret. Vi vet alla vad som hände musikbolagen som genom förbud försökte stoppa teknikutvecklingen och skiftet som skänkte makten till konsumenterna. Vad kunde de gjort annorlunda? 

Hur ser digital innovation ut i fastighetsbranschen och vilket erbjudande kommer att transformera marknaden? Den som inte tänker nytt och utmanar sin egen affär kommer att bli omsprungen, marginaliserad och utkonkurrerad. När effekten går att utläsa i resultatrapporten eller vakansgraden är det förmodligen redan försent. Vad gör du?