Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra

Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra – det är Tornbergets motto. På Meta är vi stolta över uppdraget att bistå i utvecklingen av verksamheten med sikte på den visionen.

Uppdraget omfattar verksamhets- och processutveckling i alla bolagets processer. Förändringen inkluderar även översyn och konsolidering av systemfloran samt övergången till objektsbaserad informationshantering.

Det finns ett stort engagemang - allt ifrån styrelsen som gett uppdraget, via ledningen till medarbetarna. Alla ser stora möjligheter och går in för uppgiften med mycket energi och delaktighet.
Tillsammans utvecklar vi Tornberget.

 Tornberget

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB ägs av Haninge kommun. Huvuduppdraget är att bygga, äga, förvalta och hyra ut kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler.