BIM Alliance intressentgruppsmöte

2019-09-13

METAs Lars Lidén modererar BIM Alliance stormöte för intressentgrupper den 25 september

På det stora intressentgruppsmötet får du chansen att fördjupa dig inom ett av fem ämnen tillsammans med kollegor i sektorn. Alla som ingår i intressentgrupperna träffas tvärs över gränserna och arbetar i workshopform. Även du som inte ingår i en intressentgrupp är välkommen att delta. Du väljer på plats vilken grupp du vill ingå i.

Under dagen bjuder vi också på en inspiratör som delar med sig av sina erfarenheter av digitalisering i Europa. Du får även ta del av aktuella ex-jobb om BIM och digitalisering. Vi avslutar dagen med korta möten i alla intressentgrupper. Om du inte redan ingår i en grupp kan du välja att ansluta dig på plats.

Mötet är avgiftsfritt och öppet för alla BIM Alliances medlemmar, oavsett om du ingår i en intressentgrupp eller ej.

Välkommen att anmäla dig på BIM-Alliance hemsida.