Slutfört införandeprojekt på Telge

I december 2019 stängdes införandeprojektet för systemstöd ritningshantering hos Telge. Införandeprojektet startade i maj 2018 och omfattade införandet av systemstöd för hantering av originalritningar/modeller, publicering av ritningar och stöd för hantering av utrymmen, lägenheter och lokaler. Leverantör av systemstöd för de ingående delarna är SWG.

Systemlösningen har införts hos Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Södertälje hamn vilka ingår i Telge koncernen.

Projektet har inneburit införande av systemstöd, kvalitetssäkring av data/ritningar och utbildningar samt etablering av arbetssätt och rutiner inom verksamheten.

Införandeprojektet föranleddes av en förstudie där verksamhetens behov och krav identifierades. Dessa krav låg också till grund för den upphandling som genomfördes.

META har haft ansvaret som huvudprojektledare i införandeprojektet och även i förstudien samt i framtagning av förfrågningsunderlag och upphandling.

 

Vid frågor om METAs uppdrag kontakta Jonas Säther.