Resultatseminarier

Under maj hölls tre stycken seminarier för att presentera resultaten från de båda projekten kring Produkt- och miljödata inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. Lars Lidén från Meta är projektledare för projektet med inriktning mot Förvaltning. Under seminarierna som hölls i Malmö, Göteborg och Stockholm presenterades bland annat principerna för hur en förvaltningsorganisation kan ha ständig åtkomst till relevant information om sina anläggningar under hela livscykeln. 

Du kan hitta mer information från workshopparna här