Meta tar pulsen på fastighetsbranschen

2020-04-06

Var med i vår enkätundersökning om digitalisering av dokument- och ärendehantering

För sjätte gången genomför Meta en undersökning hur fastighetsbranschen ligger till kring dokument- och ärendehantering, samt övrig informationshantering. I år genomför vi enkäten i samarbete med Förvaltarforum, något som vi är mycket glada för. Nytt för i år är också några frågor om informationssäkerhet.

Som respondent är du mycket värdefull för att ge inblick i nuläget, och skapa en djupare förståelse för branschens behov av dokument- och ärendehantering. 

Inga namn eller organisationer kommer att nämnas eller på annat sätt vara identifierbara i analysen. 

Enkäten består av 12 svarsfrågor och tar ungefär 15 minuter att besvara.

2020-04-27 är sista dagen att besvara enkäten, därefter påbörjas analys av svaren som kommer att ligga till grund för rapporten. Rapporten kommer att presenteras på Förvaltarforum i sommar och här på hemsidan samt på Metas inspirationsevent den 13 oktober.

Vid frågor skicka ett mejl till info@metafa.se 

Tack för att du deltar! 

Påbörja enkäten