Förvaltarrollen uppgraderad

När ägande, förvaltning, IT och utveckling blev en informationskompetens

Verksamhetens affärsidé, mål och drivkrafter styr behovet av information. Affärssystemens funktion och informationsinnehåll är med andra ord grunden för värdeutveckling, drift och förvaltning, leverans och service samt för effektivisering av arbetsrutiner och processer.

Digitalisering – i samma stund som ordet formuleras flyttas ansvaret från teknikorienterade IT-avdelningar till kärnverksamheten för att utnyttja möjligheter, effektivisera och driva innovation.

Verksamhetsarkitektur och systemarkitektur går hand i hand
Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller att komponera sammansättningen av system som ger medarbetarna rätt stöd och som hjälper verksamheten på ett effektivt sätt, stödjer kunddialogen och ger förutsättningar för faktabaserade beslut. Utan inbördes ordning så är några av aspekterna:

  • Verksamhetens informationsstrategi
  • Intressenter och hur de ska få åtkomst
  • Teknik, integrationskoncept, infrastruktur och systemlösningar
  • Cybersäkerhet och fysisk säkerhet
  • Systemets funktioner och kapacitet
  • Inriktning och förmåga hos lösningsleverantörerna

Förvaltarforum kan du läsa vidare om hur Henrik Smidskog och Rikard Lindberg ser på systemfamiljernas integrationer samt hur viktig verksamhetsrollen har kommit att bli.

Trevlig läsning!