Fokus informationssäkerhet

META´s Lars Lidén modererade under SISAB:s Arena 2020 där fokus i år var informationssäkerhet. 

Här träffades representanter från olika fastighetsorganisationer för att utbyta erfarenheter och tankar kring digitalisering och informationshantering. Informationssäkerheten är ett hett ämne som har kommit att bli en viktig aspekt i en alltmer digital era. 

META´s Daniel Blom deltog och höll ihop en workshop kring ämnet "hur ser hotbilden ut - vilket stöd behövs"

LinkedIn kan du läsa mer om SISAB:s Arena