Fastighetsföretagande i offentlig sektor

När KTH höll kurs i "Fastighetsföretagande i offentlig sektor" föredrog METAs Lars Lidén om Statusbedömning av fastigheter.

Lars berättade om hur statusbesiktningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållplanering. Om hur grunden för statusbesiktningar är att systematiskt gå igenom byggnader och identifiera framtida underhållsbehov.

Här kan du läsa mer om Statusbedömning av fastigheter, du kan även ladda ned den som pdf.