Arbeta smart inom planering och byggande 2020

I september anordnar BIM Alliance och Geoforum Sverige den nationella konferensen
Arbeta smart inom planering och byggande 2020. 

METAs Lars Lidén är med och modererar konferensen som bland annat kommer att handla om fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Här kan du ta del av programmet i sin helhet samt anmäla dig.