Digitalisering och informationshantering

Visionen om det obrutna informationsflödet när det gäller projektering, produktion och förvaltning är inom räckhåll.

En av flera utmaningar är hur den strategiskt viktiga informationen kan vidmakthållas under byggnadens hela livslängd. Oberoende av var man befinner sig på resan mot en mer samlad informationshantering kan META erbjuda kvalificerade tjänster för att utveckla strategier och nå målbilden.


Informationshantering i projekt och förvaltning

Hur tar vi fram en hållbar strategi för informationen kring den byggda miljön? Vilka tekniska lösningar finns och vilka krav bör vi ställa? Vilka krav kan vi ställa på informationsleveranser av modeller, ritningar och teknisk dokumentation? Hur genomför vi en förändring och etablerar fungerande system? Hur tar vi hem nyttoeffekter med digitaliseringen? 

För att säkerställa fungerande och kvalitetssäkrad informationshantering krävs att processer, metodik, rutiner, organisation och teknik samverkar. Ett vanligt problem är att det inte finns rutiner och resurser för att vidmakthålla och underhålla informationen. Resultatet av otillräckliga resurser och avsaknad av lämplig organisation brukar visa sig i form av att informationsmodellen drabbas av infarkt, d.v.s. att informationen är felaktig eller inte har den kvalitet som efterfrågas 

Genom att se till helheten kan META lotsa Ditt företag fram till en fungerande strategi där varje delkomponent i informationskedjan hänger ihop och stödjer informationsbehovet. 

Specifika tjänster META kan erbjuda:

 • -Analyser och framtagning av strategier för digitalisering och informationshantering
 • -Stöd för upphandling och genomförande vid digitalisering och informationslyft
 • -Upphandling och införande av effektiva systemstöd
 • -Utveckling av processer, metodik och rutiner
 • -Projektledning vid införande och etablering

Kontakta i första hand Lars för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

 

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Strategier för utveckling och förvaltning av byggnader

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling