Aktuellt

Så förbereder ni er bäst för att få livskraftiga processfiskar

24 augusti 2022

Arbetet inför ett processutvecklingsarbete är viktigt för att lyckas med att få livskraftiga processfiskar. I denna artikel ger vi tips och råd om hur ni bör gå tillväga för att säkra ett bra slutresultat.

Vi har tidigare skrivit om processförvaltning som ett sätt att säkerställa ständiga förbättringar, se artikeln ”Döda processfiskar flyter inte med strömmen, de bara sjunker mot botten och försvinner”.

Efter den förra artikeln har vi fått flertalet frågor kring hur ett lyckat processutvecklingsarbete bör inledas och genomföras. I denna artikel vill vi belysa frågeställningar och förutsättningar som bör beaktas innan det stora processutvecklingsarbetet drar i gång.

Vad är en process?
Processer kan betyda olika saker för olika personer och verksamheter. När vi skriver process i denna artikel menar vi att visuellt presentera ett arbetsflöde som ett antal aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut.

Vad kan processer användas till?
Processer kan användas som verktyg för att illustrera och tydliggöra arbetssätt. I ett processutvecklingsarbete kan gap identifieras och ett nytt, mer effektivt arbetssätt beskrivas. I förlängningen kan processerna användas för många ändamål – förändringsarbete, onboarding av nya medarbetare, utbildningsinsatser, stöd vid digitaliseringsarbete etc.

Förvaltarforum kan du läsa artikeln i sin helhet, där ger vi råd om vad man som organisation behöver tänka på innan man drar igång ett stort processutvecklingsarbete. Du kan även få konkreta tips för processutveckling här.