Aktuellt

Okänt innehåll i underhållsskulden

06 juli 2021

Vad består underhållsskulden av och hur säkerställs att informationen är uppdaterad och status korrekt dokumenterad? Johanna Norlin och Jonathan Lindberg på Meta hjälper dig hantera frågorna.

Stora delar av de befintliga bostadsbestånden i Sverige har idag stora underhållsskulder. Det är välkänt och kan framöver medföra utmaningar för fastighetsägarna såväl som för hyresgästerna.

Vet respektive fastighetsägare vad underhållsskulden består av och vad som är lämpligt att åtgärda först? Det finns såklart inget entydigt svar på det utan det skiljer sig mellan olika fastighetsägare. Det kan vara än mer intressant att som fastighetsägare ställa sig frågan, vill jag veta vad underhållsskulden består av och hur skapar jag förutsättningar att beta av skulden?

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt krävs incitament och möjlighet att mäta effekt av de åtgärder som genomförs.

Ett möjligt angreppssätt beskrivs i fem förenklade steg i del 15 av "En fastighets digitala resa" på Förvaltarforum. Du kan även läsa om vilka enklare åtgärder som kan vidtas för att förhöja hyresgästers upplevelse av sina objekt.

Trevlig läsning!