Aktuellt

Kan vi ha systematiskt brandskyddsarbete med AI?

26 april 2022

Meta är stolt partner till Förvaltarforum. Där kan du nu läsa en artikel där författaren Björn Schenholm Ristborg lyfter fram vikten av förvaltarens eget omdöme när det gäller SBA. Björn säger bland annat - "För att underlätta arbetet och dokumentationen går det även att ta in AI – men kom alltid ihåg de fysiska kontrollerna!" 

SBA, Systematiskt BrandskyddsArbete, är ett av de moment inom fastighetsförvaltning som ställer störst krav på ditt eget omdöme.

Det finns inga ”regler” eller checklistor att följa, utan det krävs är att du själv tänker hur det ska vara – och hur det ska fungera. Många sätter upp sitt eget regelverk som man sedan följer. Andra använder sig av Svenska brandskyddsföreningens förslag på checklistor, allt beroende på verksamhet.

Men, det finns en lagstiftning i botten, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (2003:778). Enligt denna lag har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

För att läsa mer om vem som ska säkerställa brandskyddet och varför dokumentationen är så viktig kan du gå in på Förvaltarforum och läsa artikeln i sin helhet.