Aktuellt

Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen

25 november 2022

Ökad globalisering och digitalisering bidrar till förutsättningar för välstånd och tillväxt samtidigt som det ökar sårbarheter och risker. Den ökade informationsmängden som digitaliseringen medför ställer ett antal nya krav. De senaste åren pekar på ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och en förändrad hotbild mot Sverige. Informationsägarskap, konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet blir centrala begrepp i informationshanteringen.

På uppdrag av Offentliga fastigheter har Metas Lars Lidén tillsammans med Thomas Nilsson från Certezza tagit fram denna skrift där metoder beskrivs för att hantera dessa utmaningar.

Skriften belyser också vilken information som vanligtvis förekommer i olika system och ger exempel på klassning av information.

Rapporten publicerades för SKR den 29 september 2022.

Ta del av rapporten här!