Aktuellt

Hur är det med den digitala mognaden?

22 november 2023

Vi ställde frågan till deltagarna på Metas inspirationsevent i oktober och fick följande svar;

Vi ser att många är på god väg, men att det finns mycket kvar att göra. En bra start kan vara att identifiera målbilden och lägga ut färdplanen för sin digitala resa mot målet.

Att ha med det inre verksamhetsperspektivet inför en satsning är att rekommendera då hela verksamheten behöver vara med på resan. 

Under eventet fick vi lyssna till bl a. Specialfastigheter och ICA Fastigheter som är mitt i en förändringsresa för att framtidssäkra sina verksamheter. 

Meta finns för oberoende rådgivning och projektledning, kontakta oss på info@metafa.se så ser vi hur vi på bästa sätt kan göra den digitala resan så effektiv och hållbar som möjligt.