Aktuellt

Förvaltning med Artificiell Intelligens

15 juni 2021

När blir science fiction verklighet och vardag i fastighetsbranschen? Faktum är att det som kan kännas som futuristiskt och avlägset redan är här, även om riktig AI fortfarande är i sin linda.

Vad är skillnaden mellan digital och datadriven förvaltning och intelligent förvaltning? För det första måste vi då tydliggöra att med intelligent förvaltning menar vi att det finns en artificiell intelligens (AI) i det som vi i denna artikel benämner intelligent förvaltning.

Det har alltså inget med att förvaltning har bedrivits av ointelligenta eller mindre smarta människor fram till nu. Snarare tvärt om.

Den datadrivna förvaltningen innebär att vi på ett strukturerat sätt i våra processer samlar, bearbetar och presenterar information som vi använder för beslutsfattande eller som input till andra processer. Digital förvaltning innebär att vi också samlar in och hanterar informationen digitalt och med fördel så automatiserat som möjligt.

Läs mer av del 13 i artikelserien " En fastighets digitala resa" på Förvaltarforum. Där reflekterar vi över de många fördelar som AI kan innebära. Vi pekar även på områden där vi ser möjligheter samt konsekvenser med AI inom fastighetsbolagen, både för förvaltning, kund och medarbetare.

Trevlig läsning!