Aktuellt

Enkätundersökning om informations– och dokumenthantering

17 maj 2023

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att ta reda på hur fastighetsbranschen ligger till när det gäller informations- och dokumenthantering. Undersökningen genomförs var tredje år, och detta är sjätte gången. I år genomförs den i samarbete mellan Förvaltarforum och Meta.

Som svarande är du mycket värdefull för att ge inblick i nuläget, och bidrar till en djupare förståelse för branschens behov av informations- och dokumenthantering.

I slutet av enkäten har du möjlighet att ange din mailadress för att vara en av de första som får ta del av den rapport som enkätens svar resulterar i.

Rapporten presenteras sedan under hösten på Förvaltarforum och här på hemsidan samt på Metas inspirationsevent den 26 oktober.

Enkäten består av 11 svarsfrågor och tar max 15 minuter att besvara.

Inga namn eller organisationer kommer att nämnas, eller på annat sätt vara identifierbara i analysen.

Måndag den 19 juni är sista dagen att besvara enkäten. Därefter påbörjas analys av svaren som ligger till grund för rapporten.

Vid frågor: skicka ett mejl till info@metafa.se 

Tack för att du deltar!

Här svarar du på enkäten