Aktuellt

Digital kompetens - varför är det en utmaning?

27 november 2023

Digitalisering gör nytta genom effektivitet, besparingar och nöjdare kunder – och leverantörer av tekniska lösningar finns. Men varför är takten så trög? Frågan är om det saknas kompetens för att driva digitaliseringsprojekt inom organisationen.

Låt oss kalla det hela för digital kompetens. Den börjar med att förstå värdet av digitalisering och att skapa förutsättningar i organisationen att leda utvecklingsarbetet i mål, frågor som ligger på ledningsnivå. Det handlar om att tänka och planera långsiktigt och strategiskt, att använda värderingsmodeller och investeringskalkyler på rätt sätt och fatta kloka beslut som gynnar verksamhet och kunder, och i bästa fall även omvärlden.

Att ta fram digitaliseringsstrategier är populärt, men inte sällan tar det tid och kraft och få ihop den med övriga inriktningar och prioriteringar. Det optimala är att se digitaliseringsarbetet som en naturlig och integrerad del i affärs- och verksamhetsplaner, snarare än ett fenomen som hanteras i ett sidospår och riskerar att leva ett eget liv i vissa delar av organisationen.

I artikeln hos Förvaltarforum belyser Alexandra Lindgren och Rikard Lindberg från Meta vikten av digital kompetens i hela kedjan samt ger fler tips och råd om hur du tar dig an utmaningen. Läs den i sin helhet här.

Trevlig läsning!