Aktuellt

Bara de som jobbar aktivt med hållbarhet kommer att överleva

01 oktober 2021

Miljöcertifiering, energideklaration och loggbok är några sätt att minska sitt klimatavtryck som fastighetsägare. Se till att agera i tid och bevara värdet på fastigheten, råder Lars Lidén och Jonas Säther på Meta.

Varför behöver jag fundera kring hållbarhetsfrågor?
Den byggda miljön står för drygt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och vi har alla ett gemensamt ansvar att minska vårt klimatavtryck.

Extremväder i form av skyfall, hårda vindar, extrem hetta samt dess konsekvenser i form av översvämningar och bränder är tydliga signaler att ta till sig. Den här sommaren har vi sett hur det drabbar olika platser både i Sverige och globalt.

FN:s klimatrapport som släpptes häromdagen ger ytterligare signaler om att vi måste agera och frågan är vad vi i fastighetsbranschen kan göra för att dra vårt strå till stacken.

Kravet på någon form av miljö- eller, till och med, hållbarhetsklassning av byggnader och verksamheter kommer att öka och bli mer och mer en självklarhet eftersom det på sikt påverkar såväl attraktivitet, intäktsnivåer som fastighetsvärde.

Förmodligen blir det också en förutsättning för att attrahera personal. Sannolikt kommer nog bara de organisationer som jobbar aktivt med hållbarhet att överleva på sikt.

I del 16 av "En fastighets digitala resa" på Förvaltarforum kan du läsa vidare om hur du kan komma vidare i arbetet och få exempel på myndighetskrav som behöver beaktas.

Trevlig läsning!