Aktuellt

Allting handlar om OT

08 november 2022

OT är på mångas läppar och står högt på digitaliseringsagendan även i fastighetsbranschen. Vad är OT och varför är det så hett?

Med OT eller Operational Technology avses generellt de system som styr och övervakar en fysisk process och sådana system finns runtom i samhället – inom industrin, infrastruktur, energiförsörjning, kollektivtrafik för att nämna några områden. Vad gäller fastigheter handlar det om system för styrning och övervakning av till exempel temperaturer, luftkvalitet, mediaförbrukningar eller belysning. Genom kontroll av viktiga driftprocesser och installationer får också driftpersonal reda på avvikelser eller avbrott med hjälp av larm i tidiga skeden.

OT + IT = sant
Att städer och byggnader blir smartare råder det inget tvivel om. I artikelserien "En fastighets digitala resa" belyser vi många aspekter av digitaliseringen av våra byggnader. Uppkopplingen av OT mot IT-miljön pågår för fullt och skapar nya möjligheter för både fastighetsägare och hyresgäster. Samtidigt innebär utvecklingen att system och information exponeras för nya hot och risker när OT och IT integreras, och då är det viktigt att det hanteras på rätt sätt.

Vill du läsa om potentialen med OT och hur riskhantering är en viktig aspekt, kan du ta del av artikeln i sin helhet på Förvaltarforum.

Trevlig läsning!