Aktuellt

Verktyg överallt, hur många pallar vi?

19 maj 2020

En alltmer komplex verklighet driver behovet av fler, allt mer specialiserade och komplexa system och verktyg som i värsta fall riskerar att införas som mer eller mindre fritt hängande öar vilka blir till ett sammelsurium för var enskild medarbetare och en både dyr och icke ändamålsenlig sörja på ledningsnivå. Helhetslösningar, kostnad mot nytta och integrationsbehov, allt i ett system eller ett system för varje uppgift? Pengar till utveckling och anpassning av verktygen till verksamhetens nuvarande och framtida behov för ökad konkurrenskraft eller förvaltning och drift av existerande, vad ger bäst LCC?