Aktuellt

Singularity

19 maj 2020

Singularity

Tidpunkten bortom vilken vi inte kan se eller göra prognoser för vad som kommer att ske. Tidpunkten när maskinen blir smartare än människan.

Det finns skilda åsikter om Artificiell Intelligens är god eller ond, hur den kommer att agera och behandla oss människor. Hur vill vi att maskinerna ska uppföra sig när den tiden kommer? Vilken riktning vill vi att utvecklingen då ska ta? Hur vill vi bli behandlade av den högst stående och mest intelligenta livsformen?

Mo Gawdat säger något klokt och tänkvärt som är värt att dela i förhoppningen att det kan bidra till en bättre värld. Om vi tänker oss att vi är den Artificiella Intelligensens föräldrar så kommer den att betrakta oss och lära sig att göra som vi gör, precis som våra barn studerar oss och lär sig genom att göra som vi. AI kommer således att gå igenom Internet och basera sin värdegrund på vad den ser. Med de avtryck som vi gör och det sätt som vi bemöter varandra på, skulle du vilja att ditt barn har det som förebild? Men det finns tid förbättring och tid att ändra vår framtoning på nätet så att vår avkomma blir ett bättre oss. Än finns det tid.