Aktuellt

Nya krav på E-tjänster!

19 maj 2020

Alla känner vi sedan länge till möjligheterna med ”webben” och dess förmåga att länka samman oss med företag och myndigheter eller nära och kära oberoende av tid och rum.

Det är i det närmaste en självklarhet för de flesta av oss att vi skall kunna utföra en betalning när som helst via vår bank, boka tid för besiktning av bilen eller designa vårt nya kök med hjälp av saluförande leverantörers senaste applikation på ”nätet”.

Inför midsommarfirandet uppdaterar vi vår vänkrets på sociala medier om att vi står för sillen på knytkalaset efter midsommardansen i sommarstugeområdet. Ett annat allt vanligare inslag i vår vardag är också de medborgerliga tjänster som erbjuds av staten, kommuner och landsting via Internet.

Även om formen och frekvensen för vår interaktion över webben skiljer sig åt beroende på syftet är e-tjänster idag en självklar del av vår vardag. Gemensamt för dem alla är att de strävar efter att lära känna oss, våra behov och våra vanor för att på så sätt entusiasmera och förenkla vår kontakt och med organisationer eller individer. E-tjänsterna är mästare på att koppla ihop oss med varandra.

I takt med företag och andra organisationers strävan efter ständiga förbättringar, frigörande av anställdas tid för mer kvalificerat värdeskapande arbete och ökade krav på kompletta informationsunderlag, ställs nya krav på e-tjänsterna och deras förmåga att lära känna oss och vårt behov av beslutsstöd.

Det duger inte längre med fulländbarhet i att lära känna kundens profil då denne integreras allt längre in olika verksamheters vardagsbestyr. E-tjänsterna måste också lära känna och följa mottagarorganisationens processer, beteenden och målsättningar för att effektivt stödja en kvalitetssäkrad och behovsanpassad leverans genom hela kedjan av samarbetet med kunden. För att klara av detta måste e-tjänsten utformas efter rätt förutsättningar, med nya krav som ingångsparametrar.

Frågor som processutveckling kopplad till verksamheters målsättningar, utveckling av medarbetare roller och beteenden mot större lönsamhet, externt samarbete mellan olika organisationer samt en därtill hörande framtidssäkrad och flexibel integration mellan olika informationssystem, blir allt viktigare att ha koll på då nya e-tjänster skall utvecklas. Det handlar om att genom verksamhetsutveckling se till att allas behov av e-tjänster säkerställs på ett effektivt sätt.

E-tjänsterna har sedan tidigare tagit klivet in i våra vardagsrum och anpassat sig efter oss som individer i vår kommunikation med företag, myndigheter och som aktörer i sociala sammanhang. Nu måste de även klara av att ta språnget in i den komplexa organisationen för att hänga med, för att vara det stöd vi alla förväntar oss som privatpersoner, medborgare, anställda och verksamhetsledare.