Aktuellt

Nöjda människor

19 maj 2020

Nöjda människor

Den miljö och omgivning vi människor väljer att bo i präglar oss i grunden och har stor inverkan på hur vi mår. Enligt FN bor det från 2008 fler människor i städer än på landsbygden. Urbaniseringen är en dramatisk kraft, under de kommande tio åren spår FN att städerna kommer att växa med ytterligare en miljard människor. I Sverige bor 85 procent av befolkningen i tätorter.

Hur klimatavtrycket förhåller sig mellan stad och landsbygd är inte enkelt beräknat, även om det lutar åt att staden är en hållbarhetsmässigt bättre plats att bo på. Men det spelar egentligen mindre roll, nu gäller det att agera överallt och på alla områden.

Smarta Städer är ett samlingsbegrepp för hållbara lösningar ur alla tänkbara perspektiv som möjliggör individens välbefinnande. Här är vi förbi ”uppkopplade saker”, teknik och data är medlen. Men där system kommer in i ekvationen med ännu ej utvecklad teknik och människors förväntningar och beteenden är det verkligen komplext. Här blir det VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Huvudnyckeln till lösningen är samverkan.

Data är sedan länge den nya oljan i internetindustrin, vilket skapat närmast ofattbara värden på kort tid. Andra sektorer har vaknat, nu gäller det för fastighetsbranschen. Reella värden uppstår i förmågan att analysera data både på djupet och tvärs över discipliner. Uthållig lönsamhet och långsiktig förmåga ligger i insikterna, men för att ha möjlighet till analys måste man ha rådighet över informationen.

När vi betraktar staden där människor vistas ser vi infrastruktur och byggnader. Som företag är vi koncentrerade på att mäta kundernas och medarbetarnas nöjdhet, det är bra. Tänk att vi med tvåhandsfattning också kan bidra till hållbarhet och samma människors välbefinnande genom att medverka i den smarta stadens utveckling. Helt säkert kommer också nya insikter och förmågor bidra såväl till en smartare stad som till nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter för den egna verksamheten.

Dags att bli en aktiv part i den smarta staden! Samla på data och säkerställ informationsägarskapet! Samverka!